Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Do tej grupy zaliczamy wszelakie narzędzia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę danych. Obecnie każda firma wykorzystuje w swojej działalności systemy informatyczne, a w dobie intensywnie rozwijających się nowych technologii, zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa staje się zadaniem coraz trudniejszym i bardziej złożonym.
 
Utrata cennych danych lub poufnych informacji w firmie może mieć nieobliczalne skutki. Informacje o klientach, własność intelektualna, dane finansowe i pliki personelu to informacje na których utratę żadne przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić. Sprawcami są nie tylko hakerzy, ale także pracownicy. Przypadkowa bądź umyślna utrata danych może nastąpić zwykłymi kanałami, takimi jak poczta elektroniczna, przesyłanie plików, napędy USB czy drukowanie. Kradzież czy zniszczenie informacji nie tylko zagraża przestojem w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, w skrajnych przypadkach takie działanie może wręcz doprowadzić do bankructwa firmy.

acronislogo2017.jpg
netwrix-logo-new.png
solarwinds-logo.jpg
heimdal-logo.png
arista-edge-threat-logo.png
webroot-logo-new_2.png
titanhq-logo2019.jpg
malwarebytes-logo-2017.jpg
cososys-logo.png
emsisoft-logo.png
attcybersecurity-logo.png
lepide-logo.png