Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Heimdal Security

heimdal-logo.png

Heimdal Security to szybko rozwijająca się firma z branży cyberbezpieczeństwa, skoncentrowana na ciągłych innowacjach technologicznych. Od momentu powstania w 2014 roku w Kopenhadze, w oparciu o zwycięski pomysł CTF World Champions, Heimdal doświadczył spektakularnego wzrostu dzięki proaktywnemu budowaniu produktów, które przewidują trendy w dziedzinie zagrożeń IT.

Firma oferuje wielowarstwowy pakiet bezpieczeństwa, który łączy w sobie zapobieganie zagrożeniom, zarządzanie łatami i aktywami, zarządzanie prawami punktów końcowych oraz ochronę antywirusową i pocztową, które wspólnie zabezpieczają klientów przed cyberatakami i utrzymują bezpieczeństwo krytycznych informacji i własności intelektualnej.

Obecnie rozwiązania Heimdal w zakresie cyberbezpieczeństwa są wdrażane w ponad 50 krajach. Heimdal posiada certyfikat ISAE 3000 i zabezpiecza ponad 2 miliony punktów końcowych dla ponad 10.000 firm.


Lista produktów producenta

heimdal-unified-threat-platform-logo.png
Heimdal Unified Threat Platform

Heimdal Unified Threat Platform to ujednolicony pulpit dla wszystkich rozwiązań Heimdal Security, a wielokrotnie nagradzane moduły Heimdal Security zapewniają proaktywną ochronę z wiodącym na rynku wskaźnikiem wykrywalnośc.

Czytaj dalej

1