Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Zarządzanie sieciami

Pojęcie zarządzanie siecią często ma inne znaczenia dla różnych specjalistów. Niekiedy jest ono interpretowane jako monitorowanie sieci z użyciem analizatora protokołów sieciowych. Innym razem przywodzi na myśl rozproszoną bazę danych, automatyczne zbieranie danych o urządzeniach sieciowych czy wreszcie wysokowydajne stacje robocze wyświetlające na swoich ekranach schematy zmian w topologii lub zmian w ruchu pakietów w rozpatrywanej sieci. Niezależnie od znaczenia zarządzanie siecią to usługa angażująca wiele różnych narzędzi, aplikacji i urządzeń wykorzystywanych przez specjalistów ze służby administratora sieci w trakcie monitorowania i utrzymywania sieci w stanie poprawnej pracy.


Obecnie pojęcie to możemy podzielić na kilka podstawowych elementów:
- zarządzanie wydajnością,
- zarządzanie konfiguracją,
- zarządzanie sprawozdawczością,
- zarządzanie uszkodzeniami,
- zarządzanie bezpieczeństwem.


Celem zarządzania wydajnością jest pomiar i kontrola parametrów sieci. Umożliwia to utrzymywanie wydajności na akceptowanym poziomie. Przykładami tej funkcji systemu zarządzającego są: przepustowość sieci, czasy odpowiedzi oraz stopień użytkowania poszczególnych części sieci.


Celem zarządzania konfiguracją sieci jest monitorowanie sieci i systemowych informacji konfiguracyjnych w taki sposób, że działanie różnych wersji elementów sprzętowych i programowych może być śledzone i nadzorowane. Każde urządzenie sieciowe ma wiele wersji informacji z nim związanych.


Celem zarządzania sprawozdawczością jest pomiar parametrów użytkowych sieci, które mogą być regulowane w odniesieniu do pojedynczego użytkownika lub grupy użytkowników. Regulacja taka minimalizuje problemy sieci i ułatwia użytkownikom dostęp do sieci.


Celem zarządzania uszkodzeniami jest detekcja uszkodzeń sieci i powiadamianie użytkowników o ich wystąpieniu. Ponieważ uszkodzenia mogą powodować nieakceptowalną degradację pracy sieci, zarządzanie uszkodzeniami jest — być może — najszerzej implementowanym elementem zarządzania siecią według norm ISO.


Celem zarządzania bezpieczeństwem jest sterowanie dostępem do zasobów sieci, tak by uniknąć degradacji pracy sieci, a w szczególności, by dostęp do zasobów sieci był niemożliwy bez właściwej autoryzacji. Na przykład, podsystem zarządzania bezpieczeństwem, monitorując logowanie się użytkowników do zasobów sieci, może nie zezwalać na dostęp tym, którzy nie używają właściwych kodów dostępu.

progress-logo.png
devolutions-logo.png
solarwinds-logo.jpg
heimdal-logo.png
arista-edge-threat-logo.png
rdpsoft-logo.png
paesslerlogonew.png
softerra-logo.png