Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Regulamin

Regulamin sprzedaży

1. Sklep softworks.pl jest prowadzony przez firmę:

Softworks Marcin Zakrzewski
ul. Bogusławskiego 18/186
01-923 Warszawa
NIP: 118-079-02-27
REGON: 015540526

Konto bankowe: Bank Millennium SA
55 1160 2202 0000 0000 3850 3964


dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta (opcja wysyłania towaru za pobraniem) lub dokonaniu przedpłaty przelewem tradycyjnym lub przy wykorzystaniu platformy Przelewy24 (przelewy online oraz BLIK) lub platfomy Cinkciarz (płatność kartą online). Na dokonanie przedpłaty Klient ma czternaście dni od złożenia zamówienia.

5. Zakupiony towar wysyłany jest na adres lub e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedającego.

9. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu czternastu dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym.

10. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania oraz produkty w wersji elektronicznej (ESD). Sprzedający w ciągu siedmiu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

11. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą mailową.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, Sprzedający kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

12. Do zamówień towarów w wersji elektronicznej nie mają zastosowań regulacje zawarte w §11. W przypadku towarów w wersji elektronicznej (ESD) mają zastosowanie szczególne regulacje. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary mieszane (zawierających jednocześnie towary w wersji tradycyjnej i elektronicznej) o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą mailową.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, Sprzedający kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

Dostawa towarów w wersji elektronicznej odbywa się pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta. W przypadku zamówień wersji elektronicznych towarów, Klient nie ponosi kosztów dostawy.

13. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

14. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT), chyba że są oznaczone jako ceny brutto.

15. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

16. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

17. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

18. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

19. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.softworks.pl/Regulamin/). W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.

20. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, Firefox wersja 23 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 30 lub nowsza, z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu softworks.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.