Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Acronis Cyber Protect Cloud

acronis-cyber-protect-cloud-logo.png

Acronis Cyber Protect Cloud łączy w jednym rozwiązaniu tworzenie kopii zapasowych, ochronę punktów końcowych oraz wygodne zarządzanie bezpieczeństwem, a całość w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji.

Najważniejsze cechy
- Najlepsza w swojej klasie ochrona przed oprogramowaniem ransomware zero-day.
- Kompleksowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych dla ponad 20 typów danych: fizycznych, wirtualnych, w chmurze oraz mobilnych.
- Skonsolidowane zarządzanie ochroną, dostarczanie danych do punktów końcowych w ciągu kilku minut.
- Ochrona przed przywracaniem danych po awarii, aby zapewnić ciągłość działania firmy.

Najważniejsze korzyści
- Zmniejszenie ryzyka dzięki ochronie cybernetycznej nowej generacji.
- Zwiększenie rentowności i wzrost miesięcznych powtarzających się przychodów.
- Niższe koszty dzięki konsolidacji usług ochrony za pomocą jednego zintegrowanego rozwiązania.

Acronis Cyber Protect Cloud to kompleksowe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo cybernetyczne, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych oraz synchronizację i udostępnianie plików, a wszystko to zarządzane za pomocą intuicyjnej platformy Acronis Cyber Cloud.

1.    Bezpieczeństwo cybernetyczne: Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem za pomocą naszej wielokrotnie nagradzanej technologii bezpieczeństwa cybernetycznego Acronis Active Protection, teraz zawartej w Acronis Cyber Protect Cloud bez dodatkowych opłat.
2.    Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych: Ograniczenie utraty danych w infrastrukturze i obciążeniach roboczych klientów dzięki najlepszej technologii tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, dostępnej w modelach licencjonowania opartych na zużyciu lub na obciążeniu.
3.    Bezpieczna synchronizacja i udostępnianie plików: Zwiększenie produktywności poprzez umożliwienie tworzenia i bezpiecznego udostępniania treści korporacyjnych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu oraz wygodne, bezpieczne funkcje synchronizacji i udostępniania plików.
4.    Zarządzanie: Konsolidacja zarządzania ochroną i udostępnianie punktów końcowych w ciągu kilku minut, zdalna pomoc i ocena słabych punktów systemu oraz luk w zabezpieczeniach, a także większa widoczność dzięki wbudowanym funkcjom monitorowania i raportowania.
5.    Płynna integracja i automatyzacja: Ułatwiając czynności administracyjne, Acronis Cyber Protect Cloud natywnie integruje się z systemami powszechnie używanymi przez dostawców usług, takimi jak narzędzia RMM i PSA, panele kontrolne hostingu oraz systemy billingowe. Niestandardowe integracje i automatyzacja są również możliwe dzięki zestawowi interfejsów RESTful API i SDK.

Zaawansowane pakiety Acronis Cyber Protect Cloud
Aby zapewnić optymalny poziom ochrony cybernetycznej dla najbardziej krytycznych obciążeń roboczych, można skorzystać z dodatkowych pakietów zaawansowanych: Advanced Backup, Advanced Disaster Recovery, Advanced Security i Advanced Management.

Zaawansowana kopia zapasowa: Obsługa szerszego zakresu obciążeń roboczych dzięki ciągłej ochronie danych, sprawdzaniu poprawności kopii zapasowych danych oraz wglądowi w stan ochrony zasobów w infrastrukturze IT.
- Mapa ochrony danych i raportowanie zgodności.
- Ciągła ochrona danych.
- Zaplanowane raporty dotyczące kopii zapasowych.
- Notaryzacja i elektroniczne podpisywanie kopii zapasowych plików.
- Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie klastrów aplikacji.
- Tworzenie kopii zapasowych systemów SAP HANA.

Zaawansowane zabezpieczenia: Ochrona przed cyberzagrożeniami nowej generacji, obejmująca szerszy zakres zagrożeń dzięki zwiększonemu wskaźnikowi i szybkości wykrywania, inteligentnym planom ochrony, dodatkowej ochronie kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz informatyce śledczej.
- Globalne monitorowanie zagrożeń i inteligentne alerty.
- Zapobieganie exploitom.
- Ochrona antywirusowa i ochrona przed złośliwym oprogramowaniem z lokalną ochroną opartą na sygnaturach.
- Filtrowanie adresów URL.
- Tworzenie kopii zapasowych na potrzeby kryminalistyki.
- Bezpieczne odzyskiwanie danych.
- Globalne i lokalne listy zezwoleń.

Zaawansowane zarządzanie: Lepsza kontrola nad zasobami IT i bezpieczeństwem dzięki zarządzaniu poprawkami z wbudowaną technologią awaryjnego łatania, monitorowaniu stanu dysków, gromadzeniu zapasów oprogramowania i bezproblemowemu planowaniu raportów.
- Zarządzanie łatkami do oprogramowania (patchami).
- Monitorowanie stan dysku twardego.
- Inwentaryzacja oprogramowania.

Zaawansowane odzyskiwanie danych po awarii: Przywracanie klientów do pracy w ciągu kilku minut poprzez natychmiastowe uruchamianie systemów w chmurze Acronis Cloud i przywracanie ich w dowolnym miejscu, zapewniając natychmiastową dostępność danych.
- Przejmowanie awaryjne w produkcji i testach.
- Połączenia VPN tylko w chmurze i site-to-site.
- Mnogość szablonów.

Usługa Acronis Cyber Protect Cloud jest rozliczana na podstawie miesięcznych opłat. W celu bezpłatnego 30-dniowego przetestowania usługi prosimy o kontakt z naszą firmą.

strona www

Ulotka PL

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.