Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Netwrix Privilege Secure

netwrix-sbpam-logo.png

Netwrix Privilege Secure (Netwrix SbPAM) umożliwia administratorom i specjalistom ds. pomocy technicznej wykonywanie codziennych czynności w sposób łatwy i bez złożoności tradycyjnych narzędzi Privileged Access Management (PAM). Jako rozwiązanie nowej generacji PAM, Netwrix Privilege Secure skupia się na kontroli czynności, które muszą być wykonane, a nie na mapowaniu dostępu do konta. Wynikiem tego jest zmniejszona powierzchnia ataku, która drastycznie poprawia ogólną postawę bezpieczeństwa organizacji, umożliwiając bezpieczny, oparty na zadaniach dostęp administracyjny dostarczany w odpowiednim czasie i z odpowiednimi uprawnieniami.

Netwrix Privilege Secure umożliwia eliminację stałych kont uprzywilejowanych za pomocą kont just-in-time z uprawnieniami wystarczającymi na wykonanie potrzebnych właśnie zadań. Pełne monitorowanie i rejestrowanie zapewniają indywidualną odpowiedzialność oraz oszczędność czasu dzięki certyfikacji dostępu, regulacji sesji uprzywilejowanych i zabezpieczeniu kont serwisowych w jednym miejscu. Szybka integracja z istniejącą infrastrukturą jest dodatkowym atutem, a narzędzia takie jak klienci RDP/SHH, Local Administrator Password Solution (LAPS) czy skarbiec haseł zyskają dodatkową warstwę ochrony.

Dzięki Netwrix Privilege Secure działania takie jak monitorowanie wszystkich działań administratorów w czasie rzeczywistym w wielu systemach IT, kontrola sesji z możliwością natychmiastowego zatrzymania podejrzanych działań, ochrona kont usługowych poprzez rotację ich haseł z jednego miejsca czy możliwość wstrzymania procesu i cofnięcia wszelkich niepożądanych zmian stają się wygodnym standardem w ochronie własnej infrastruktury informatycznej.


Podstawowe zalety oraz funkcjonalności Netwrix Privilege Secure.

Krótkotrwałe konta uprzywilejowane
Zredukowanie zasięgu możliwości potencjalnego ataku poprzez wyeliminowanie stałych uprawnień. Tworzenie kont na żądanie, które mają tylko wystarczający dostęp do wykonania zadania i są automatycznie usuwane po jego zakończeniu.

Zatwierdzanie i certyfikacja dostępu
Pewność, że wszystkie działania związane z uprawnieniami są legalne i wykonywane przez zaufanego użytkownika, dzięki korzystaniu z przepływów pracy służących do zatwierdzania lub odrzucania wniosków o dostęp do uprawnień oraz regularnego poświadczania uprawnień użytkowników uprzywilejowanych.

Monitorowanie i rejestrowanie sesji
Pełny wgląd w uprzywilejowaną aktywność, która ma miejsce w systemach. Na żywo lub retrospektywnie, aby wykryć naruszenia polityki lub zebrać dowody podczas dochodzenia.

Czyszczenie artefaktów uprzywilejowanego dostępu
Zmniejszenie ryzyka ataków typu Golden Ticket i pokrewnych dzięki automatycznemu usuwaniu biletów Kerberos po każdej uprzywilejowanej sesji. Unikanie nieusankcjonowanych połączeń zdalnych poprzez automatyczne wyłączanie RDP na serwerze po zakończeniu zadania administracyjnego.

Zarządzanie kontami usługowymi
Zabezpieczenie kont usług poprzez rotację ich haseł z jednego miejsca, alert w przypadku zakłócenia procesu, abyś mógł go wstrzymać i cofnąć wszelkie niepożądane zmiany.

Uprzywilejowany dostęp o zerowym zaufaniu
Weryfikacja tożsamości poprzez wymuszanie kontekstowego uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA) za każdym razem, gdy administrator żąda sesji uprzywilejowanej, przy użyciu granularnych zasad dla określonych działań i zasobów.

Przynieś swój własny skarbiec (Bring your own vault)
Zabezpieczenie kont uprzywilejowanych na własnych warunkach. Integracja z posiadanym skarbcem lub możliwość wygenerowania nowego do przechowywania dowolnych uprzywilejowanych poświadczeń, które muszą istnieć.


strona www

Ulotka ENG

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.