Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Helpdesk

W wielu przedsiębiorstwach dochodzi często do sytuacji, w której stworzenie dobrze działającego helpdesku staje się nieodzowne. Helpdesk jest komórką, która pozwala na szybkie i sprawne reagowanie na problemy pojawiające się w firmie. Może on występować w formie osobnego działu, sekcji albo zespołu lub grupy osób wyznaczonych do tego celu.
 
Dzięki helpdeskowi możliwe jest szybkie reagowanie i rozwiązywanie problemów. Jednak helpdesk powstaje także w celu stworzenia szybkich odpowiedzi na powtarzające się kłopoty. Wówczas wiele problemów można załatwić bardzo szybko, co oszczędza czas, a tym samym pieniądze.
 
Początkowo helpdesk powstał jako komórka szybkiego reagowania na problemy pojawiające się w funkcjonowaniu branży IT (technologii informacyjnej). Później jednak, gdy stwierdzono jej skuteczność, objęła również swoim zasięgiem inne elementy związane z funkcjonowaniem danej organizacji. Obecnie helpdesk posiada takie nazwy jak np. Biuro Obsługi Klienta (BOK). Helpdesk może pełnić zarówno funkcję biura pomocy przeznaczonego dla klientów, jak i dla pracowników danej firmy.

solarwinds-logo.jpg
teamviewer-logo.png
applixure-logo.jpg