Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Zarządzanie dostępem i hasłami

Zarządzanie hasłami dla dużej ilości kont użytkowników jest jedną z bardziej złożonych kwestii związanych z zarządzaniem środowiskiem IT. Za pomocą rozwiązań do synchronizacji haseł i zarządzania zmianą haseł możliwe jest:

- Zmniejszenie liczby różnych haseł, które użytkownicy muszą zapamiętać.
- Jednoczesne ustawianie lub zmienianie haseł na to samo hasło w ramach wielu kont użytkowników.
- Umożliwienie użytkownikom zmiany hasła i wyeksportowanie go do innych systemów.
- Wyeliminowanie ryzyka związanego z tworzeniem dodatkowego magazynu haseł lub poświadczeń.
- Synchronizacja haseł w wielu źródłach danych.
- Wykonywanie operacji zarządzania hasłami w czasie rzeczywistym.

netwrix-logo-new.png
devolutions-logo.png
heimdal-logo.png
rdpsoft-logo.png
teramind-logo.png