Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Network Performance Monitor

orion-npm-logo.jpg

Oprogramowanie SolarWinds Network Performance Monitor to monitor wydajności sieci, potężne ale łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania dostępnością i wydajnością sieci. Dostarcza ono potrzebnych iinformacji, aby utrzymać kontrolę nad siecią. SolarWinds Network Performance Monitor pozwoli szybko wykrywać, diagnozować i rozwiązywać problemy z wydajnością sieci i jej awariami. Ponadto SolarWinds Network Performance Monitor jest najprostszym w instalacji, użyciu i konserwacji produktem swojego typu.

 

Masz trudną pracę. Twoja misja – którą już zdecydowałeś się przyjąć – to zapewnić 100% dostępności, podczas gdy wszystko w sieci ciągle się zmienia. Aby tego dokonać, potrzebujesz rozwiązania do monitorowania wydajności sieci, które automatycznie dostosowuje się do zmian w jej dynamicznej infrastrukturze. Jeszcze lepsze byłoby takie, które pozwala ci śledzić wizualnie statystyki wydajności przy pomocy map topologii sieci aktualizujących się w czasie rzeczywistym.

 

Najważniejsze zalety rozwiązania SolarWinds Network Performance Monitor:
■ Monitoruje i analizuje dogłębnie w czasie rzeczywistym statystyki wydajności sieci dla routerów, switchów, punktów dostępu bezprzewodowego, serwerów oraz wszelkich innych urządzeń dostosowanych do SNMP.
■ Okresowo skanuje twoją sieć po kątem zmian, zachęca  cię do monitorowania nowych urządzeń, oferuje możliwości aktualizacji typu “przeciągnij i upuść” dla map sieci oraz automatycznie wyświetla połączenia pomiędzy urządzeniami.
■ Automatycznie wyświetla połączenia pomiędzy urządzeniami na mapach sieci, tak, że możesz oglądać jej obraz i wizualnie śledzić statystyki wydajności w czasie rzeczywistym.
■ Monitoruje serwery VMware (vSphere, ESX, ESXi), automatycznie śledząc wydajność VM za pośrednictwem vMotion, jak również zwirtualizowane switche Cisco Nexus 1000V.
■ Umożliwia zaawansowane ostrzeżenia o skorelowanych zdarzeniach, utrzymujących się warunkach i złożonych  kombinacjach stanów urządzeń.
■ Rozszerza możliwości zarządzania na analizę ruchu NetFlow, monitorowanie IP SLA i VoIP, zarządzanie adresami IP, zarządzanie konfiguracją sieci oraz aplikacjami i wydajnością serwerów.
■ Skaluje się dla dostosowania do wzrostu sieci potrzeb zarządzania z użyciem wielu silników odpytujących, dodatkowych serwerów WWW oraz konsoli operacji przedsiębiorstwa.

 

Orion Network Performance Monitor

 

Zarządzanie dostępnością i wydajnością
SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) zapewnia kompleksowe zarządzanie awariami oraz monitoruje wydajność i dostępność twojej sieci, aby zapewnić, że będzie ona zawsze działała ze szczytowymi osiągami. Przy pomocy supernowoczesnego interfejsu internetowego NPM daje ci zunifikowany wgląd w wydajność tysięcy węzłów i interfejsów twojej sieci. Z jednej strony WWW możesz monitorować metryki wydajności dowolnego urządzenia dostosowanego do SNMP, włącznie z routerami, switchami, firewallami oraz serwerami. Zwykle monitorowane metryki obejmują wykorzystanie pasma, utratę pakietów, błędy latencji, porzucenia i jakość usług (QoS). SolarWinds NPM daje ci informacje, których potrzebujesz, aby szybko rozwiązywać problemy, zanim użytkownicy zdążą zadzwonić do stanowiska pomocy.


Mapowanie topologii ConnectNow
Network Atlas (atlas sieci) narzędzia NPM automatycznie mapuje sieć, umożliwiając oglądanie jej obrazu i wizualne śledzenie statystyk wydajności w czasie rzeczywistym przy pomocy dynamicznych map sieci. Przy użyciu naszej unikalnej technologii ConnectNow możesz automatycznie wykrywać i wyświetlać na tych mapach połączenia pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Wybierz jeden z kilku wbudowanych szablonów map geograficznych lub zaimportuj obraz logiczny swojej własnej sieci na bazie piętra, budynku, działu czy większej lokalizacji geograficznej. Można także zagnieżdżać wiele map, aby umożliwić drążenie danych.


Intuicyjny interfejs “wskaż i kliknij”
Gdy potrzebujesz szybko krytycznych informacji o sieci, nie możesz tracić czasu na domyślanie się, jak używać zagadkowego interfejsu oprogramowania do zarządzania twoją siecią. Interfejs NPM został zaprojektowany przez inżynierów sieci dla inżynierów sieci. Wysoce intuicyjny, w pełni kustomizowalny internetowy interfejs oferuje prostotę wskazywania i klikania i pozwala ci oglądać zdalnie informacje o awariach, dostępności i wydajności sieci w postaci szczegółowych wykresów, tabeli i list. Spodobają ci się listy 10 czołowych pozycji, dające natychmiastowy ogląd węzłów i interfejsów o największym obciążeniu ruchem sieciowym, wykorzystania pojemności, czasu reakcji, zużycia pamięci, obciążenia CPU, wielkości miejsca na dysku i nie tylko. Oprócz tego mapy sieci w czasie rzeczywistym umożliwiają wizualizację zdrowia sieci według lokalizacji, a ekrany rozwiązywania problemów z urządzeniami ukazują metryki, jakich potrzebujesz do tego celu.


Monitorowanie wirtualnego centrum danych
SolarWinds Network Performance Monitor monitoruje serwery VMware (vSphere, ESX, and ESXi), aby stwierdzić, jak one działają i ocenić zdrowie poszczególnych maszyn. NPM zbiera szczegółowe informacje z każdego serwera VMware i odpowiadających mu maszyn wirtualnych, dając ci wgląd w statystyki, takie jak wykorzystanie CPU, pamięci i miejsca na dysku, gościnny system operacyjny, wykorzystanie sieci i o wiele więcej. Przez monitorowanie konkretnych zasobów wirtualnych NPM może ostrzec cię, która maszyna wirtualna zużywa zbyt wiele zasobów CPU lub zbliża się do limitu przyznanej jej pamięci. Pozwala ci to zapewnić dobre działanie aplikacji i optymalizację wykorzystania wirtualnych i fizycznych zasobów na serwerze.


Skalowalność przedsiębiorstwa
SolarWinds Network Performance Monitor zapewni, że twoja sieć nigdy nie rozrośnie się ponad możliwości twojego rozwiązania do zarządzania nią. Jako wysoce skalowalna platforma do zarządzania siecią przedsiębiorstwa, NPM radzi sobie z rozbudową sieci poprzez dodawanie silników odpytujących, dodatkowych serwerów WWW i konsoli operacji przedsiębiorstwa.


Zaawansowane ostrzeganie
SolarWinds Network Performance Monitor umożliwia ci łatwe i szybkie konfigurowanie potężnych silników ostrzeżeń sieciowych do reagowania na setki różnych scenariuszy sieciowych, włącznie ze sprawdzaniem wielu warunków. Te ostrzeżenia sieciowe pomagają ci rozpoznać i skorygować problemy, zanim użytkownicy twojej sieci odczują pogorszenie  parametrów wydajności czy dostępności. Przez obsługę ostrzeżeń o skorelowanych zdarzeniach i trwających warunkach NPM zapewnia, że nie będziesz alarmowany o 3 nad ranem z błahych powodów. Oprócz tego NPM może automatycznie eskalować ostrzeżenia, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.


Integrated Wireless Poller (zintegrowane bezprzewodowe narzędzie odpytujące)
Choć wszyscy kochamy wygodę technologii bezprzewodowej, zarządzanie nią może uprzykrzyć ci życie jak nic innego! Próba monitorowania, zabezpieczenia i wspierania całej mnogości urządzeń bezprzewodowych dostępnych na rynku to zadanie niemal niewykonalne. chyba, że masz do dyspozycji SolarWinds Network Performance Monitor. Wchodzący w jego skład Integrated Wireless Poller umożliwia ci łatwe zarządzanie bezprzewodowymi, cienkimi i autonomicznymi punktami dostępu oraz związanymi z nimi klientami. NPM może monitorować zarówno twoje urządzenia bezprzewodowe, jak i twoje urządzenia przewodowe i dostarczać ci ostrzeżeń, raportów oraz listy 10 czołowych pozycji dla twojej infrastruktury bezprzewodowej.


Uniwersalne narzędzie odpytujące urządzenia bezprzewodowe
SolarWinds Network Performance Monitor dostarczany jest w pakiecie z bazą danych MIB, która obejmuje ogromną większość popularnych urządzeń sieciowych. NPM ułatwia utworzenie kustomizowanego urządzenia odpytującego do monitorowania wartości dowolnego urządzenia dostosowanego do SNMP posiadającego MIB, włącznie z praktycznie każdą statystyką rejestrowaną przez urządzenie sieciowe. Możesz także określić żądany sposób wyświetlania zebranych danych do celów sporządzania wykresów, ostrzeżeń i raportów. A przy pomocy MIB Transformation Wizard (kreatora transformacji MIB) możesz przekształcić wartości MIB na jednostki miary, które są dla ciebie najbardziej użyteczne.


Generator raportów
Zaawansowany silnik raportujący narzędzia SolarWinds Network Performance Monitor umożliwia szybkie generowanie kustomizowanych raportów na temat sieci, które można drukować lub oglądać w Internecie. Dostarczany z licznymi wbudowanymi raportami, NPM ułatwia raportowanie danych na temat wydajności w konkretnych okresach czasu lub według segmentów sieci.


Wymiana treści społecznościowych
thwack to społecznościowa strona WWW, która dostarcza klientom SolarWinds pożytecznych informacji, narzędzi i cennych zasobów. Strona thwack jest obecnie bezpośrednio zintegrowana z interfejsem narzędzia SolarWinds NPM, dostarczając nowych zasobów i pomocnych informacji do twojej konsoli NPM, czyli bezpośrednio do ciebie. Przez zainstalowanie rozwiązania SolarWinds NPM i używanie thwack wejdziesz do społeczności tysięcy inżynierów sieci, którzy mogą ułatwić twoją pracę. Wsparcie tysięcy inżynierów przynosi wiele korzyści, szczególnie w zakresie współdzielenia zasobów. Na stronie thwack klienci SolarWinds dzielą się wszystkim, od kustomizowanych raportów i ostrzeżeń do szablonów monitorowania aplikacji.


Automatyczne wykrywanie sieci
Utrzymywanie listy urządzeń sieciowych w czasie rzeczywistym to niełatwe zadanie dla dzisiejszych dynamicznych sieci. Ponieważ trudno jest śledzić na bieżąco mnożące się liczby urządzeń sieciowych, zaprojektowaliśmy narzędzie Network Sonar (Wykrywacz Sieci) wchodzące w skład rozwiązania SolarWinds NPM i służące do automatycznego wykrywania nowych urządzeń dodawanych do twojej sieci. Po wykryciu nowych urządzeń Network Sonar sprawdza twoje istniejące referencje SNMP i zachęca cię do rozpoczęcia monitorowania nowych urządzeń. Możesz także wykorzystać  wbudowany Network Atlas (Atlas Sieci) do szybkiego tworzenia i aktualizacji map swojej sieci i wyświetlania połączeń z nowymi urządzeniami, zapewniając ciągłą aktualność map sieci.


Monitorowanie przy pomocy Cisco EnergyWise
Cisco EnergyWise koncentruje się na zmniejszeniu zużycia energii przez wszystkie urządzenia podłączone do sieci Cisco, od urządzeń typu Power over Ethernet (PoE), takich, jak telefony IP i punkty dostępu bezprzewodowego, do budynku ze sterowaniem przez IP oraz sterowników oświetlenia. Technologia EnergyWise dostarcza ram do wykrywania, monitorowania, optymalizacji i regulacji zapotrzebowania twojej firmy na energię. Cisco EnergyWise obejmuje wysoce inteligentne, sieciowe podejście do przekazywania komunikatów kontrolujących  przepływ energii pomiędzy urządzeniami sieciowymi a punktami końcowymi.


Kontrola dostępu oparta na roli
SolarWinds Network Performance Monitor pozwala ci zakładać unikalne konta i określać, jakie typy informacji wyświetlane będą w ramach interfejsu dla poszczególnego działu, grupy czy użytkownika. Dzięki temu tylko te osoby, które muszą obejrzeć konkretne  informacje, mają do nich dostęp, co zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa wewnętrznego. Dla przykładu, rozwiązanie SolarWinds NPM można skonfigurować tak, że zespół serwerów widzi tylko serwery, podczas gdy zespół IT z Teksasu ma widok ograniczony do obszaru geograficznego, za który jest on odpowiedzialny.


Samodzielna instalacja
Instalacja rozwiązania SolarWinds Network Performance Monitor to prosty proces złożony z trzech kroków. Najpierw zainstaluj i skonfiguruj NPM przy pomocy prostego interfejsu kreatora. Następnie pozwól NPM automatycznie wykryć swoją sieć. Na koniec, zacznij monitorować sieć pod kątem awarii i problemów z wydajnością. Zajmie ci to mniej niż godzinę. Nie są do tego potrzebni żadni konsultanci. Co więcej, przy intuicyjnym interfejsie NPM nie będziesz musiał uczęszczać na żadne szkolenia, czytać książek z dużymi obrazkami na okładce ani studiować instrukcji, aby zacząć uzyskiwać wynik przy pomocy NPM od pierwszego dnia.

 

trial

strona www

Ulotka PL

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.