Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Network Configuration Manager

orion-ncm-logo.jpg

SolarWinds Network Configuration Manager upraszcza zarządzanie plikami konfiguracji sieci w środowiskach sieciowych pochodzących od wielu dostawców przy pomocy wysoce intuicyjnego interfejsu internetowego, który oferuje prostotę obsługi przy pomocy wskazywania i klikania oraz łatwy dostęp do danych konfiguracji. Oprócz tego SolarWinds NCM monitoruje ciągle konfiguracje urządzeń i natychmiast powiadamia o zmianach konfiguracji, aby umożliwić rozwiązanie problemów, zanim dotkną one użytkowników. Przy pomocy narzędzia SolarWinds Network Configuration Manager można szybko rozwiązywać problemy bez potrzeby ręcznego łączenia się z urządzeniami przez Telnet lub SSH w celu zmiany parametrów konfiguracji. SolarWinds NCM ułatwia także generowanie i analizowanie raportów na temat zgodności w celu potwierdzenia, że urządzenia spełniają normy ustawowe i firmowe.

 

SolarWinds Network Configuration Manager (NCM) - menedżer konfiguracji sieci - zapewnia niedrogie, łatwe w użyciu zarządzanie konfiguracją sieci. Narzędzia SolarWinds Network Configuration Manage można używać samodzielnie bądź zintegrować go z modułem SolarWinds Network Performance Monitor - monitorem wydajności sieci - dla dostarczenia zunifikowanego, intuicyjnego widoku zdrowia sieci na obszarze całej firmy, ukazującego wskaźniki zdrowia sieci wraz ze statystykami wydajności. Spodoba ci się posiadanie kompleksowego rozwiązania, które przyspiesza rozwiązywanie problemów i zapewnia stabilność i wysoką wydajność sieci bez względu na jej wielkość.

 

Najważniejsze zalety rozwiązania Network Configuration Manager:
o Szybkie rozwiązywanie problemów z siecią z natychmiastowym wglądem w związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy błędami w zarządzaniu konfiguracją a działaniem sieci.
o Centralne zarządzanie i kontrola zmian w konfiguracji sieci w sieciach zawierających urządzenia od wielu dostawców za pomocą wysoce intuicyjnej konsoli internetowej.
o Automatyczne planowanie backupów konfiguracji wszystkich urządzeń w złożonych środowiskach sieciowych.
o Natychmiastowa inwentaryzacja sprzętu urządzeń  sieciowych za pomocą tylko kliku kliknięć, włącznie z gotowymi raportami na temat składników majątku i numerów seryjnych.
o Szybka identyfikacja, które urządzenie jest podłączone bezprzewodowo, a które przewodowo, i do którego zasobu końcowego hosta.
o Przygotowywanie urządzeń sieciowych do zarządzania energią przy pomocy Cisco EnergyWise i aktywowanie zasad polityki EnergyWise na nadających się do tego urządzeniach.
o Wizualizacja wskaźników zdrowia sieci w całej firmie, wraz z danymi o wydajności sieci.
o Otrzymywanie w czasie rzeczywistym ostrzeżeń o zajściu zmian w konfiguracji sieci dla zapewnienia ochrony przed nieupoważnionymi, nieplanowanymi lub błędnymi zmianami i szybkiej reakcji na nie
o Wykrywanie naruszeń zasad polityki konfiguracji w celu zapewnienia zgodności z przepisami stanowymi oraz normami firmowymi.
o Zaoszczędzanie czasu przy pomocy szablonów zmiany konfiguracji i interfejsu w stylu kreatora, lub przez wykorzystanie współdzielonych szablonów komend dla urządzeń, kustomizowanych skryptów i fragmentów konfiguracji stworzonych przez innych inżynierów sieci.
o Jednoczesna modyfikacja konfiguracji, zmiana łańcuchów społecznościowych, aktualizacja ACL, oraz blokowanie adresów MAC na wielu urządzeniach.
o Porównywanie startowych i wykonywanych pików konfiguracyjnych w celu rozwiązywania problemów z konfiguracją urządzeń.

 

Orion Network Configuration Manager

 

Pełna integracja z modułem SolarWinds NPM
SolarWinds NCM integruje się w pełni z modułem SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) - monitorem wydajności sieci - tworząc kompleksowe rozwiązanie do zarządzania konfiguracją, awariami i wydajnością w złożonych sieciach z urządzeniami od wielu dostawców. Za pomocą jednej konsoli internetowej można teraz ściągać konfiguracje i uzyskiwać w czasie rzeczywistym dostęp do statystyk dostępności oraz historii zmian konfiguracji wszystkich urządzeń sieciowych. Daje to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania siecią, jakiego szukałeś. Działania zarządzania konfiguracją można wykonywać na podstawie ostrzeżeń wysyłanych przez SolarWinds NPM.


Intuicyjny interfejs
Intuicyjny interfejs rozwiązania SolarWinds NCM obsługiwany przez klikanie i wskazywanie myszką umożliwia wizualizację i aktywne zarządzanie zdrowiem i statusem konfiguracji sieci w całej firmie, włącznie z danymi urządzeń, backupami konfiguracji, naruszeniami zasad polityki oraz historią zdarzeń. NCM ukazuje szczegółowe informacje o konfiguracji urządzeń na wysoce rozbudowanej konsoli internetowej po kilku kliknięciach myszką. Umożliwia on zdalnie konfigurowanie urządzeń sieciowych przez ładowanie, pobieranie i wykonywanie skryptów bezpośrednio z konsoli internetowej.


Powiadomienia o zmianach w czasie rzeczywistym
SolarWinds Network Configuration Manager wykrywa zmiany konfiguracji monitorowanych urządzeń i powiadamia cię o nich natychmiast, dając ci większą kontrolę, natychmiastową widzialność i lepsze bezpieczeństwo w środowisku sieciowym. Możesz szybko i łatwo ustawiać ostrzeżenia o zmianach konfiguracji przy pomocy wbudowanego serwera Syslog i serwera SNMP Trap. Umożliwia to szybkie określenie, czy zmiana konfiguracji spowodowała problem z siecią.


Obsługa urządzeń od wielu dostawców
SolarWinds Network Configuration Manager zapewnia wbudowane wsparcie zarządzania konfiguracją dla urządzeń sieciowych firm Cisco Systems, Nortel Networks, Motorola, Extreme Networks, Dell, HP, Adtran, Riverbed, 3Com, Aruba Networks, Juniper Networks, Foundry Networks i wielu innych. Oprócz tego użytkownicy mogą łatwo modyfikować lub budować szablony urządzeń, umożliwiając skalowanie NCM do wysoce heterogenicznych środowisk.


Szablony zmian konfiguracji i wymiana treści społecznościowych
Możesz teraz zaoszczędzić czas przez wykonywanie zaawansowanych skryptów sieciowych wytworzonych z prostych, z góry zdefiniowanych szablonów konfiguracyjnych. Przy pomocy intuicyjnego GUI możesz zmieniać opisy interfejsów oraz konfigurować sieci VLAN, bezpieczeństwo portów switchów, NetFlow, IP SLA, CBQoS, QoS, EnergyWise oraz inne powszechne i zaawansowane funkcje urządzeń sieciowych! Jeśli posiadasz głębszą wiedzę o pisaniu skryptów czy CLI, to możesz tworzyć zaawansowane szablony zmian konfiguracji z możliwością dodawania logiki (takiej, jak: if, then, else). Możesz też wykorzystać potencjał internetowej społeczności Thwack firmy SolarWinds przez implementację szablonów komend dla urządzeń, kustomizowanych skryptów oraz fragmentów konfiguracji stworzonych przez innych użytkowników. Interaktywna konsola interfejsu modułu NCM oferuje bezpośrednie linki do przeglądania, ściągania i współdzielenia szablonów i skryptów na portalu Thwack, ułatwiając członkom społeczności wzajemne korzystanie ze swoich zasobów i zaoszczędzanie wszystkim cennego czasu. Thwack będzie nawet informował cię o umieszczeniu na nim nowych zasobów, umożliwiając ci łatwe rozszerzenie swoich możliwości zarządzania konfiguracją.


Śledzenie użytkowników
Po zintegrowaniu z SolarWinds Network Performance Monitor (NPM), funkcjonalność śledzenia użytkowników narzędzia SolarWinds Network Configuration Manager pozwala ci zidentyfikować, które narzędzie podłączone jest do którego portu w twojej sieci przy pomocy naszego zintegrowanego mapowania portów switchów przewodowych i bezprzewodowych.


Wykrywanie naruszania zasad polityki
Polityka zarządzania siecią narzędzia SolarWinds Network Configuration Manager pozwala ci zapewnić zgodność konfiguracji urządzeń z przepisami stanowymi, jak również wewnętrznymi normami twojej organizacji. Policy Reporter - sprawozdawca polityki - narzędzia NCM pomaga organizacjom zautomatyzować proces zapewnienia zgodności z zasadami polityki przy pomocy planowych raportów identyfikujących urządzenia, na których występują naruszenia konfiguracji, do których mogliby uzyskać dostęp nieupoważnieni użytkownicy, lub które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa. Dla potrzeb norm i regulacji określonych w HIPAA, SOX, CISP i Cisco Security Audit dostarczono kilka gotowych raportów.


Zarządzanie konfiguracją Cisco EnergyWise
Cisco EnergyWise koncentruje się na zmniejszeniu zużycia energii przez wszystkie urządzenia sieciowe podłączone do sieci Cisco, od urządzeń typu Power over Ethernet (PoE), takich, jak telefony IP i punkty dostępu bezprzewodowego, do budynku ze sterowaniem przez IP oraz sterowników oświetlenia. Technologia EnergyWise dostarcza ram do wykrywania, monitorowania, optymalizacji i regulacji zapotrzebowania twojej firmy na energię. Cisco EnergyWise obejmuje wysoce inteligentne, sieciowe podejście do przekazywania komunikatów kontrolujących przepływ energii pomiędzy urządzeniami sieciowymi a punktami końcowymi. Przy pomocy uproszczonej funkcji korekcji urządzeń narzędzia NCM można także automatycznie eliminować naruszenia zasad polityki bezpośrednio z otrzymanych raportów. Klikając po prostu na informację o naruszeniu zasad polityki w interfejsie raportu, można natychmiast zastosować skrypt naprawczy, aby skorygować dowolne urządzenia, dla których stwierdzono naruszenie zasad polityki. W ten sposób NCM usprawnia weryfikację i korektę polityki konfiguracyjnej.


Planowanie backupów konfiguracji
Jedną z najbardziej popularnych funkcji  modułu SolarWinds NCM jest opcja automatycznego wykonywania backupów konfiguracji routerów, switchów, firewalli, punktów dostępu i innych  urządzeń sieciowych. Backupy konfiguracji urządzeń sieciowych wykonywane są na bazie konwencji nazewnictwa, typu maszyny, lub innych wybranych grup. Co więcej, możesz zaplanować wykonywanie tych backupów wedle swojego życzenia - na przykład codziennie, co drugi poniedziałek, czy co dwie godziny.


Wykrywanie sieci
SolarWinds NCM skanuje całą twoją sieć i importuje wykryte urządzenia do swojej bazy danych. Funkcja ta zaoszczędza ci cennego czasu przez wyeliminowanie konfiguracji ręcznej oraz czyni instalację NCM szybszą i łatwiejszą, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Możesz także importować urządzenia z rozwiązań konfiguracyjnych stron trzecich dla ułatwienia migracji. SolarWinds NCM został zaprojektowany do samodzielnej instalacji, która umożliwia ci postawienie go i uruchomienie w mniej niż godzinę – bez potrzeby korzystania z usług drogich konsultantów.


Globalne wyszukiwanie konfiguracji
Z zaawansowanej konsoli internetowej narzędzia SolarWinds NCM możesz wykonać globalne wyszukiwanie konkretnego tekstu w dowolnym z plików konfiguracyjnych lub znaleźć dowolny węzeł z pasującym tekstem, co ułatwia wyśledzenie w klika sekund konkretnej konfiguracji lub węzła.


Inwentaryzator
SolarWinds Network Configuration Manager to nie tylko kompleksowe rozwiązanie do zarządzania konfiguracją, ale i rozwiązanie do zarządzania urządzeniami. NCM tworzy szczegółowy spis wszystkich zarządzanych urządzeń w sieci. Baza danych zarządzania konfiguracją rozwiązania SolarWinds NCM zawiera numery seryjne, dane interfejsów i portów, adresy IP, tablice ARP, dane zainstalowanego oprogramowania i wiele innych szczegółów.


Przywracanie i archiwizacja konfiguracji
SolarWinds NCM zawiera funkcjonalność przywracania (rollback), umożliwiającą natychmiastowe przywrócenie poprzedniej konfiguracji urządzenia, znanej jako “dobra”. Umożliwia ci to szybką naprawę nieupoważnionych zmian konfiguracji sieci lub przywracanie właściwego działania urządzeń po nieudanych zmianach konfiguracji, eliminując zbędne przestoje i zagrożenia bezpieczeństwa. NCM archiwizuje backupy konfiguracji dla ułatwienia przywracania poprzednich konfiguracji. Przy pomocy kilku kliknięć myszą możesz automatyczne eksportować konfiguracje w formacie pliku tekstowego; dla bezpieczeństwa, dane przechowywane są także w bazie danych Microsoft SQL Server.


Zdalne transfery oprogramowania wbudowanego i IOS
SolarWinds Network Configuration Manager umożliwia dokonywanie aktualizacji lOS/ oprogramowania wbudowanego w czasie rzeczywistym lub planowanie ich wykonania w przyszłości. Zwiększone możliwości grupowania narzędzia NCM umożliwiają ładowanie obrazów do urządzeń na podstawie konkretnego zgrupowania lub kombinacji własności grupujących, co pozwala na łatwe zarządzanie każdym typem urządzenia sieciowego oddzielnie.


Śledzenie aktywności użytkowników
Przy pomocy modułu NCM możesz zobaczyć, kto dokonał zmian konfiguracji, kto sporządził backupy konfiguracji, oraz kiedy użytkownicy logowali się i wylogowywali się do/z Oriona NCM. Taka zdolność śledzenia aktywności użytkowników zapewnia zgodność z przepisami stanowymi, takimi, jak HIPAA i PCI, umożliwiając jednocześnie dostarczenie niezbędnej dokumentacji do celów audytów zewnętrznych i wewnętrznych. Oprócz tego, śledzenie działań przyśpiesza i ułatwia określanie, kto dokonał jakich zmian, przy diagnozowaniu problemu z siecią.

 

trial

strona www

Ulotka PL

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.