Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Allround Automations

allaround-logo-new.png

Allround Automations to holenderski producent oprogramowania założony w 1989 roku. Firma jest wiodącym dostawcą narzędzi dedykowanych programistom piszącym aplikacje działające na serwerach bazodanowych Oracle. Allround Automations jest również producentem komponentów dla środowiska Borland Delphi i C++ umożliwiającego integrację bazy danych Oracle z aplikacjami napisanymi w tych środowiskach. Obecnie oprogramowanie Allround Automations jest użytkowane przez ponad 350 tysięcy użytkowników w 157 krajach, a wśród klientów znajdują się firmy takie jak: Wal-Mart, BP, Ford, Coca-Cola, General Electric, Citigroup, Siemens, Verizon, Deutsche Bank, American Electric Power, Motorola i Boeing.

Allround Automations


Lista produktów producenta

plsql-logo.png
PL/SQL Developer

PL/SQL Developer jest kompletnym, zintegrowanym środowiskiem programistycznym dla użytkowników zajmujących się programowaniem baz Oracle. Używane jest do wspomagania rozwoju, testowania, debugowania i optymalizacji programów PL/SQL (między innymi pakietów i triggerów). Dzięki językowi PL/SQL można przenieść część logiki biznesowej z kodu programu do samej bazy, co skutkuje łatwiejszym zarządzaniem oraz odciąża kompilator. Program jest łatwy w użytkowaniu, zapewniając zarazem wysoką jakość kodu i wydajność.

Czytaj dalej

1