Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

PL/SQL Developer

plsql-logo.png

PL/SQL Developer jest kompletnym, zintegrowanym środowiskiem programistycznym dla użytkowników zajmujących się programowaniem baz Oracle. Używane jest do wspomagania rozwoju, testowania, debugowania i optymalizacji programów PL/SQL (między innymi pakietów i triggerów). Dzięki językowi PL/SQL można przenieść część logiki biznesowej z kodu programu do samej bazy, co skutkuje łatwiejszym zarządzaniem oraz odciąża kompilator. Program jest łatwy w użytkowaniu, zapewniając zarazem wysoką jakość kodu i wydajność.

Najważniejsze funkcje programu PL/SQL Developer:
- Edytor PL/SQL - potężny edytor z kolorowaniem składni, podświetlaniem, pomocą, opisem obiektów, asystentem kodu, podpowiadaniem, refaktoringiem, zwijaniem kodu, biblioteką makr a także jest zgodny z Unicode.
- Zintegrowany debugger - wbudowany debugger oferuje wszelkie operacje związaniem z testowaniem, czyli przechodzenie linijka po linijce, ustawianie i podgląd wartości zmiennych, wstawianie pułapek itd.
- Auto-formatowanie kodu - PL/SQL Developer daje możliwość formatowania kodu w oparciu o własne zasady.
- Okno SQL - możliwość wprowadzanie zapytań, wykonywanie i podgląd wyników w formie siatki oraz historia wcześniejszych zapytań.
- Wiersz poleceń -umożliwia wykonywanie skryptów z poziomu konsoli i wygląda jak SQL*Plus a dodatkowo posiada edytor skryptów z kolorowaniem składni.
- Raporty - PL/SQL Developer posiada wbudowaną funkcję raportowania opartymi o wbudowane raporty z możliwością edycją bądź dodawania swoich.
- Diagramy - okno diagramu pozwala na graficzne zobrazowanie różnych obiektów, co pozwala na tworzenie dokumentacji.
- Projekty - możliwość tworzenia projektów zawierających pliki źródłowe, obiekty bazy danych, notatki i opcje.
- Przeglądanie obiektów - PL/SQL Developer pozwala na podgląd obiektów w formie konfigurowalnego drzewa, pobieranie właściwości obiektów, zarządzanie triggerami, rekompilację błędnych obiektów, edycję tabel i podgląd danych, przeszukiwania itp.
- Lista połączeń - możliwość pracy z wieloma bazami jednocześnie.
- Inne funkcje - przeglądarka plików, lista to-do, optymalizacja, szablony, budowanie zapytań, porównywanie i eksportowanie obiektów użytkownika, wykorzystywanie wtyczek, wielowątkowe IDE, łatwa instalacja.Program PL/SQL Developer dostępny jest w wariantach zależnych od ilości użytkowników oraz umową serwisową (bez umowy lub wsparcie przez 1 rok). Umowa serwisowa, która daje pomoc techniczną producenta oraz darmowe aktualizacje przez okres 1 roku może być dokupiona w dowolnym momencie do już posiadanej licencji albo przedłużona, jeżeli poprzednia wygasła.

 

strona www

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.