Nowe produkty w rodzinie Netwrix
Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Zmiany w pakietach Netwrix

netwrix-logo.png

Netwrix wprowadził duże zmiany w swoich rozwiązaniach do wykonywania audytów. Obecnie rozwiązania Netwrix Auditor rozszerzono o nowe funkcje w stosunku do poprzedniej wersji, aby zapewnić najbardziej wszechstronny audyt zmian i konfiguracji we wszystkich warstwach infrastruktury informatycznej – wszystko w cenie jednej licencji.

Na przykład funkcję audytu serwera Windows Server dodano do wszystkich rozwiązań do audytu, ponieważ jest to podstawowa platforma dla większości systemów i aplikacji. Ponadto wszystkie rozwiązania Netwrix Auditor zawierają teraz dwie podstawowe funkcje:
- Kompleksowe zarządzanie dziennikiem zdarzeń obejmujące konsolidację, archiwizację, raportowanie i alerty dotyczące wszystkich typów zdarzeń audytu.
- Funkcję nagrywania aktywności użytkownika na wideo, rejestrująca i odtwarzająca sesje użytkowników oraz umożliwiająca audyt tych aplikacji, które nie generują dzienników.

„Ponieważ organizacje pracują nad wdrożeniem kompleksowych inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa i zgodności, zmiana poziomu szczegółowości audytu musi sięgać wielu warstw, aby zapewnić, że uzyskane dane umożliwiają wgląd nie tylko w zmiany systemowe, ale również we wszystkie zmiany w systemach bazowych, takich jak Windows Server udostępniający usługę Active Directory lub wykorzystywany jako serwer plików czy bazy danych SQL” – powiedział Michael Fimin, dyrektor generalny Netwrix - „Dlatego wzbogaciliśmy nasze rozwiązania NetWrix Auditor o wiele nowych możliwości, aby klienci mogli kontrolować zmiany i konfigurację w całej infrastrukturze informatycznej - korzystając z rozwiązań jednego dostawcy i bez konieczności zakupu oddzielnych licencji. W rezultacie udostępniamy wiele nowych funkcji – nawet pięciokrotnie więcej – bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez naszych klientów”.

Nowe rozwiązania i funkcje Netwrix Auditor dostępne w każdym rozwiązaniu:

Netwrix Auditor for Active Directory – obecnie zawiera składniki: Active Directory Auditing, Active Directory Recovery, Group Policy Auditing i Password Expiration Alerting, a także Windows Server Auditing, Event Log Management i User Activity Video Recording w ramach jednej licencji.

Netwrix Auditor for File Servers
– obecnie zawiera składniki: Windows File Server Auditing, EMC Storage Auditing i NetApp Filer Auditing, a także Windows Server Auditing, Event Log Management i User Activity Video Recording w ramach jednej licencji.

Netwrix Auditor for Exchange – obecnie zawiera składniki: Exchange Server Auditing i Mailbox Access Auditing, a także Windows Server Auditing, Event Log Management i User Activity Video Recording w ramach jednej licencji.

Netwrix Auditor for VMware – obecnie zawiera składniki: VMware Auditing, a także Windows Server Auditing, Event Log Management i User Activity Video Recording w ramach jednej licencji.

Netwrix Auditor for Windows Server – podstawowe rozwiązanie (zawarte we wszystkich powyższych rozwiązaniach), zawiera składniki: Windows Server Auditing, Event Log Management i User Activity Video Recording w ramach jednej licencji.