Nowe produkty w rodzinie Netwrix
Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

WhatsUp Gold 2022

progress-logo.png

Firma Progress wydała najnowszą wersję Progress WhatsUp Gold, swojego oprogramowania do monitorowania infrastruktury IT.

W tej edycji WhatsUp Gold, niespełna sześć miesięcy po przejęciu firmy Kemp przez Progress, producent wprowadza integrację z kompleksowymi funkcjami monitorowania i diagnostyki wydajności ruchu sieciowego Flowmon oraz monitorowaniem rozwiązań LoadMaster. Progress oferuje teraz organizacjom kompleksowy i łatwy do zrozumienia obraz wydajności ich sieci z poziomu jednego panelu.

W hybrydowych i zdalnych środowiskach pracy administratorzy systemów coraz częściej stają przed wyzwaniem skutecznego zarządzania złożonymi, hybrydowymi środowiskami wielu dostawców, które wykraczają poza ich brzegi sieci. W celu wykonania tego kluczowego i wszechobecnego zadania, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu problemów z usługami i przestojów na działalność firmy, niezbędna jest zaawansowana, niezależna od dostawców widoczność. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej kluczowa jest zdolność do syntezy wiedzy z wielu punktów widzenia infrastruktury.

Rozwiązanie WhatsUp Gold 2022 opiera się na interaktywnym interfejsie mapowania i pełnej widoczności ekosystemu dzięki integracji z aplikacją Flowmon, która umożliwia wgląd w wydajność sieci na pojedynczym pulpicie nawigacyjnym. Zespoły ds. operacji IT mogą teraz uprościć rozwiązywanie problemów dzięki skonsolidowanemu dostępowi do natywnego widoku monitorowania infrastruktury WhatsUp Gold w połączeniu z zaawansowaną telemetrią sieciową.

Gdy organizacja wdroży rozwiązanie WhatsUp Gold 2022, w przypadku wystąpienia problemów z siecią czas potrzebny na ich rozwiązanie jest zoptymalizowany, co zmniejsza wpływ na działalność firmy. Wspólne wdrożenia rozwiązań WhatsUp Gold i Flowmon oznaczają również, że klienci mogą korzystać z funkcji wykrywania anomalii, które pomagają poprawić ogólną postawę w zakresie bezpieczeństwa, zmniejszając ryzyko wystąpienia podmiotów stanowiących zagrożenie i kompromitacji infrastruktury.

Oprócz integracji z Flowmon, w tym wydaniu WhatsUp Gold wprowadzono natywne monitorowanie urządzeń LoadMaster ADC oraz powiadomienia grup alertów Microsoft Teams.