Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Virtualization Manager

vmlogo.jpg

SolarWinds Virtualization Manager to wydajne, zunifikowane zarządzanie wirtualizacją, które jest zdecydowanie tańsze od produktów konkurencji. Firma SolarWinds udoskonaliła sposób, w jaki specjaliści IT na całym świecie zarządzają swoimi sieciami, aplikacjami, serwerami i środowiskami pamięci masowej. Teraz robi to ponownie, wprowadzając na rynek produkt SolarWinds Virtualization Manager, znany kiedyś pod nazwą Hyper9 Virtualization Manager. Jest to kompleksowe i wielofunkcyjne oprogramowanie do zarządzania wirtualizacją, które umożliwia zintegrowane planowanie wydajności, zapobieganie niekontrolowanemu wzrostowi liczby maszyn wirtualnych, monitorowanie wydajności, zarządzanie konfiguracjami i automatyzację raportowania kosztów – oferowane w formie jednego, dostępnego cenowo pakietu, który można z łatwością pobrać, wdrożyć i stosować.

 

Jego obsługa jest tak prosta, że pełną funkcjonalność można osiągnąć w mniej niż godzinę! Bez względu na to, czy mówimy o zarządzaniu pięćdziesięcioma maszynami wirtualnymi, czy rozległą chmurą w przedsiębiorstwie, SolarWinds Virtualization Manager wyróżnia się skalowalnością, dzięki której spełni potrzeby każdego administratora. Prawdę mówiąc, oprogramowanie SolarWinds do zarządzania wirtualizacją już teraz wspiera specjalistów w zarządzaniu projektami – zarówno we wczesnym stadium wdrażania, jak i rozbudowanymi, rozproszonymi środowiskami, w których działa ponad 10 tysięcy maszyn wirtualnych.

 

Najważniejsze cechy produktu SolarWinds Virtualization Manager
Zarządzanie wydajnością:
• aktywne monitorowanie, przewidywanie i wykrywanie ograniczeń wydajności wirtualizacji, a także rozwiązywanie związanych z nią problemów za pomocą paneli i alarmów generowanych w czasie rzeczywistym,
• określanie optymalnego rozmieszczenia maszyn wirtualnych, badanie hipotetycznych scenariuszy, rozpoznawanie niedostatków wydajności i określanie zapotrzebowania poszczególnych aplikacji na wydajność,
• skuteczne planowanie budżetu i nowych zakupów, rozpoznawanie zbędnych elementów i badanie możliwości wykorzystania publicznej chmury,
• zapobieganie niekontrolowanemu wzrostowi liczby maszyn wirtualnych,
• identyfikowanie nieaktywnych/przeterminowanych maszyn wirtualnych, maszyn zombie, osieroconych plików i przeciążonych maszyn wirtualnych.
Monitorowanie wydajności:
• aktywne monitorowanie specyficznych dla wirtualizacji problemów z wydajnością,
• głęboka analiza specyficznych dla wdrożeń wirtualnych i prywatnych chmur problemów z wydajnością wejścia/wyjścia pamięci masowej,
• rozwiązywanie problemów z aplikacjami i obciążeniem w kontekście wykrytych zależności pomiędzy maszynami wirtualnymi,
• szybkie wykrywanie problemów z wydajnością i ich rozwiązywanie za pomocą elastycznych alarmów i zintegrowanych zaleceń.
Zarządzanie konfiguracją:
• śledzenie konfiguracji maszyn wirtualnych i hostów na przestrzeni czasu w celu sprawdzenia, czy konfiguracja środowiska wirtualnego oddala się od optimum,
• generowanie raportów ad hoc i planowanych na podstawie setek gromadzonych parametrów,
• wykorzystywanie możliwości wyszukiwania w celu tworzenia raportów obejmujących wszystkie maszyn i centra wirtualne.
Raportowanie kosztów i zużycia:
• możliwość automatyzacji raportowania kosztów,
• gospodarowanie i raportowanie kosztów oraz zużycia zasobów informatycznych, infrastruktury i usług chmury,
• szacowanie kosztów uruchomienia procesów w chmurze (Amazon EC2).

 

 

Funkcje produktu SolarWinds Virtualization Manager
Zarządzanie wydajnością VMware
Wraz ze zwirtualizowanymi pulami zasobów współdzielonych zaistniały zupełnie nowe wyzwania z dziedziny zarządzania wydajnością, które powodują, że radzenie sobie z rywalizacją o zasoby jest trudniejsze, niż kiedykolwiek dotąd. Brak monitorowania wydajności w czasie rzeczywistym może doprowadzić do tego, że ograniczenia dostępności zasobów szybko przekształcą się w upośledzające problemy z wydajnością. Bez właściwych narzędzi do zarządzania i analizy, optymalizacja i planowanie wydajności są praktycznie niemożliwe. SolarWinds oferuje zarządzanie operacjami związanymi z wydajnością, optymalizację wydajności oraz funkcje planowania wydajności z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa w dowolnym przedziale czasu, od rozwiązywania problemów z minuty na minutę, przez optymalizację z wykorzystaniem hipotez, po długoterminowe prognozowanie wykorzystania zasobów.
Operacje związane z wydajnością środowiska wirtualnego
Aktywne monitorowanie, przewidywanie i wykrywanie ograniczeń wydajności, a także rozwiązywanie związanych z nią problemów za pomocą paneli i alarmów generowanych w czasie rzeczywistym. Dzięki oferowanym przez system SolarWinds Virtualization Manager funkcjom zarządzania operacjami związanymi z wydajnością środowiska wirtualnego, ograniczenia dostępności współdzielonych zasobów nie będą miały gdzie się skryć.
Optymalizacja wydajności środowiska wirtualnego
Funkcje optymalizacji wydajności środowiska wirtualnego SolarWinds pozwalają ustalić optymalne rozmieszczenie maszyn wirtualnych, badać hipotetyczne scenariusze, rozpoznawać niedostatki wydajności i określać zapotrzebowanie poszczególnych aplikacji na wydajność. SolarWinds Virtualization Manager oferuje możliwość optymalizacji i analizy krytycznej dla działalności przedsiębiorstwa wydajności środowiska wirtualnego.
Planowanie wydajności środowiska wirtualnego
Skuteczne planowanie budżetu i nowych zakupów, rozpoznawanie zbędnych elementów i badanie możliwości wykorzystania publicznej chmury. Oferowane przez system SolarWinds Virtualization Manager możliwości planowania wydajności środowiska wirtualnego i zarządzania nią umożliwiają skuteczne planowanie, zarządzanie, budżetowanie, dokonywanie zakupów i tworzenie raportów na temat wydajności pul zasobów współdzielonych w środowisku zwirtualizowanym.
Zapobieganie niekontrolowanemu wzrostowi liczby maszyn wirtualnych
Identyfikowanie nieaktywnych/przeterminowanych maszyn wirtualnych, maszyn zombie, osieroconych plików i przeciążonych maszyn wirtualnych. Eliminowanie powyższych zjawisk i problemów z działaniem technologii vMotion! Co dolega zwirtualizowanej infrastrukturze informatycznej w Twojej organizacji? Zawarte w systemie SolarWinds Virtualization Manager funkcje ograniczające niekontrolowany wzrost liczby maszyn wirtualnych stanowią narzędzie pozwalające rozpoznać i wyeliminować zbędne elementy w infrastrukturze zwirtualizowanej.
Raporty na temat środowiska wirtualnego
Szybkie tworzenie raportów ad hoc i planowanych w oparciu o zawartość dostarczaną fabrycznie i pochodzącą od społeczności użytkowników. System SolarWinds Virtualization Manager powstał na bazie solidnej wyszukiwarki, która umożliwia wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie zebranych atrybutów konfiguracji i wydajności. W efekcie udało się osiągnąć niesamowitą elastyczność generowania raportów, paneli, alarmów, trendów i innego rodzaju zawartości. Możliwe jest nawet publikowanie raportów po przeprowadzeniu wirtualizacji w takich portalach, jak SharePoint, a także planowanie cyklicznych raportów dostarczanych za pośrednictwem poczty e-mail. Można dzięki temu z łatwością współdzielić najważniejsze informacje o stanie z interesariuszami, bez potrzeby przyznawania im dostępu do konsoli VMware vCenter lub instalowania klienta VMware Infrastructure na ich komputerach.
Monitorowanie wydajności VMware
Szybkie rozpoznawanie specyficznych dla wirtualizacji problemów z wydajnością środowiska informatycznego. Wirtualizacja jest źródłem nowych wyzwań w zakresie zarządzania wydajnością i jej monitorowania. Tak jakby dotychczas było mało pracy, od teraz konieczne jest aktywne zarządzanie rywalizacją o zasoby w otwartych pulach procesorów, pamięci i pamięci masowych—rywalizacją, która powoduje, że coraz trudniej jest określić pochodzenie aplikacji i ustalić źródło problemów z wydajnością. Nawigacja pomiędzy piętrowymi warstwami współdzielonych zasobów—zmieniających się w tempie właściwym dynamicznym, zwirtualizowanym centrom danych—wymaga całkowicie nowego podejścia. W przeciwieństwie do rozwiązań do zarządzania stworzonych pierwotnie z myślą o środowiskach fizycznych, system SolarWinds Virtualization Manager zaprojektowano od podstaw, aby pomóc użytkownikom w rozwiązywaniu jedynych w swoim rodzaju problemów z wydajnością, jakie sprawia środowisko zwirtualizowane.
Moduł analizy wydajności wirtualizacji
Aktywne monitorowanie specyficznych dla wirtualizacji problemów z wydajnością. Moduł Virtualization Performance Analyzer i panele zarządzania wydajnością w produkcie SolarWinds Virtualization Manager pozwalają aktywnie monitorować stan środowiska wirtualnego, gwarantują realizację umów SLA i minimalizują rywalizację o współdzielone zasoby procesora, pamięci, a także komunikacji z sieciami LAN i SAN.
Moduł analizy komunikacji z pamięcią masową środowiska wirtualnego
Głęboka analiza specyficznych dla wdrożeń wirtualnych i prywatnych chmur problemów z wydajnością wejścia/wyjścia pamięci masowej. Zwirtualizowane aplikacje niejednokrotnie intensywnie lub wręcz nieefektywnie wykorzystują zasoby pamięci masowej, co powoduje rywalizację o krytyczne zasoby wejścia/wyjścia, opóźnienia i awarie. Są to najczęściej spotykane, a równocześnie najtrudniejsze do wychwycenia problemy ze środowiskiem wirtualnym. Program SolarWinds Virtualization Manager pozwala w aktywny sposób monitorować stan i wydajność wejścia/wyjścia pamięci masowej, a także zyskać dogłębny wgląd w problemy z wydajnością wirtualnej pamięci masowej w środowiskach Fibre Channel (FC), iSCSI i NFS.
Monitorowanie i mapowanie aplikacji wirtualnych (vApp)
Rozwiązania do zarządzania wydajnością w środowisku wirtualnym muszą być w stanie pojąć wzajemne relacje i mapowania zależności pomiędzy obciążeniami i leżącą u ich podstaw infrastrukturą. Próba powiązania problemów z wydajnością infrastruktury z problemami z aplikacjami urasta do rangi eksperymentu naukowego. Starsze narzędzia do zarządzania wydajnością do korelowania problemów tradycyjnie wykorzystywały dane o wydajności w szeregach czasowych i algorytmy samodzielnego uczenia się—najpierw w środowisku fizycznym, a potem w domenie wirtualnej. W infrastrukturach chmury i wirtualizacji tego rodzaju mechanizmy nie są w stanie uwzględnić stanu aplikacji zwirtualizowanych ani stworzyć modelu kontekstu branży, w której działają. Dzięki funkcjom monitorowania i mapowania aplikacji wirtualnych (vApp), program SolarWinds Virtualization Manager pozwala powiązać infrastrukturę wirtualną z realizowanymi przez nią usługami aplikacji o krytycznym znaczeniu.
Alarmy dotyczące wydajności środowiska wirtualnego z zaleceniami
Szybkie wykrywanie problemów z wydajnością i ich rozwiązywanie za pomocą elastycznych alarmów i zintegrowanych zaleceń. Gdy przydarza się problem z wydajnością, kluczowe znaczenie ma szybkie powiadomienie, które zawiera potrzebne informacje i zalecenia dotyczące kolejnych działań. Dzięki alarmom dotyczącym wydajności środowiska wirtualnego, które generuje SolarWinds Virtualization Manager, możliwe jest otrzymywanie aktywnych powiadomień o stanie środowiska, wraz z zaleceniami i aktywnymi łączami do kolejnych etapów postępowania. Dysponując silnymi mechanizmami wyszukiwania można tworzyć ukierunkowane, dostosowane do środowiska alarmy, lub wykorzystać jeden z ponad 40 dostarczanych fabrycznie wzorców postępowania, które obejmują dostępność, wydajność i konfigurację.
Panele wirtualizacji
Błyskawiczny wgląd w dane na temat wydajności, konfiguracji i stopnia wykorzystania zwirtualizowanej infrastruktury. Internetowe panele wirtualizacji generowane przez system SolarWinds Virtualization Manager dostarczają potrzebne informacje w łatwym do zrozumienia formacie. Dzięki zastosowaniu solidnej wyszukiwarki, która umożliwia wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie zebranych atrybutów konfiguracji i wydajności, dostosowywanie paneli wirtualizacji odbywa się w mgnieniu oka. W efekcie udało się osiągnąć niesamowitą elastyczność generowania paneli, raportów, alarmów, trendów i innego rodzaju zawartości.
Zarządzanie konfiguracją maszyn wirtualnych
Śledzenie konfiguracji maszyn wirtualnych i hostów na przestrzeni czasu w celu sprawdzenia, czy konfiguracja środowiska wirtualnego oddala się od optimum. Funkcje zarządzania konfiguracją maszyn wirtualnych oferowane przez SolarWinds Virtualization Manager ułatwiają śledzenie konfiguracji maszyn wirtualnych, działających na nich systemów operacyjnych i zwirtualizowanych aplikacji, jak również rozpoznawanie trendów, z myślą o rozwiązywaniu problemów, sprawdzaniu, czy konfiguracja środowiska wirtualnego oddala się od optimum oraz rozpoznawaniu zmian na przestrzeni czasu. Virtualization Manager skraca czas rozwiązywania problemów poprzez zmniejszenie ilości danych do zebrania i przeanalizowania—pozwalając na szybkie i proste porównanie różnic pomiędzy poszczególnymi maszynami wirtualnymi, maszynami wirtualnymi a obrazem wzorcowym, a także ocenę zmian jakie zaszły w konkretnej maszynie wirtualnej z biegiem czasu.
Mapowanie zależności i funkcja podróży w czasie
Środowiska wirtualne są niezwykle dynamiczne. Zachodzące w nich zmiany można śledzić dzięki funkcjom podróży w czasie oraz mapowania zależności, które umożliwiają rozwiązywanie i analizę problemów w następstwie wystąpienia usterki. Funkcja ta pozwala mapować zależności pomiędzy poszczególnymi obiektami centrów danych, takimi jak maszyny wirtualne, hosty, składnice danych, klastry i aplikacje zwirtualizowane. Funkcja podróży w czasie umożliwia ponadto rozwiązywanie i analizę problemów w następstwie wystąpienia usterki.
Automatyzacja raportowania kosztów
Podczas planowania wdrożeń portali samoobsługowych i chmur dostarczających zasoby w firmie, nieodzownym narzędziem jest zautomatyzowany, dynamiczny mechanizm podejmowania decyzji, w którym można równoważyć oraz optymalizować potrzeby biznesowe w czasie rzeczywistym w zakresie dostępności, wydajności, zasad użytkowania i wydajności infrastruktury informatycznej. Jeśli ręczna analiza trzyminutowego żądania samoobsługi trwa trzy tygodnie—ponieważ najpierw trzeba wybrać lokalizację maszyny wirtualnej, ocenić, czy spełnia ona wymagania wydajnościowe, i ocenić, jakie nowe zasoby są potrzebne w celu realizacji pozostałych planowanych usług—punktem krytycznym nie jest portal lub system dostarczający zasoby, lecz zautomatyzowane mechanizmy analityczne, które umożliwiają podjęcie właściwych decyzji w kwestii przedmiotu, lokalizacji i terminu rozmieszczenia. Automatycznymi mechanizmami analitycznymi do gospodarowania chmurą, koniecznymi, aby samoobsługa infrastruktury informatycznej stała się rzeczywistością, są właśnie oferowane przez SolarWinds Virtualization Manager funkcje automatyzacji raportowania kosztów.
Wtyczka vSphere
Czy szukasz wtyczki do rozwiązania VMware vSphere, która pomaga w zarządzaniu zwirtualizowaną infrastrukturą? Mamy taką, która pozwoli wykonywać zadania związane z zarządzaniem wirtualizacją wprost na poziomie widoku zasobów w VMware vCenter. SolarWinds Virtualization Manager sprawdza się zarówno na początkowym etapie rozmieszczania zasobów w środowisku wirtualnym, jak i podczas wdrażania prywatnych struktury chmury oraz udostępniania infrastruktury w formie usługi (IT-as-a-Service). Virtualization Manager widoczny jest jako zakładka w kliencie, a wiele z jego funkcji można realizować wprost w widoku zasobów vCenter.

 

trial

strona www

Ulotka PL

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.