Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Teramind UAM

teramind-uam-logo.png

Rozwiązanie Teramind UAM zawiera wszystko, co niezbędne do monitorowania pracowników, monitorowania stron trzecich, wykrywania zagrożeń wewnętrznych oraz optymalizacji produktywności w miejscu pracy. Funkcjonalności Teramind UAM obejmują wszystkie możliwości oferowane przez pakiet Starter oraz dodatkowo, między innymi:

1. Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych
Przeciwdziałanie niewłaściwemu wykorzystaniu danych, złośliwym krokom i próbom eksfiltracji w czasie rzeczywistym, za pomocą zautomatyzowanych reguł i reakcji, które zwalczają zagrożenia dla danych pochodzące od osób nieupoważnionych. Przewidywanie nadchodzących zagrożeń dzięki inteligentnej ocenie ryzyka. Ograniczenie sposobu postępowania z danymi i plikami firmowymi, aby zapobiec przypadkowym lub celowym wyciekom danych.

2. Optymalizacja produktywności pracowników
Szybkie usprawnienie przepływu pracy wśród pracowników, działów lub systemów dzięki obiektywnej wiedzy opartej na danych. Przechwytywanie wyraźnych, granularnych KPI i metryk behawioralnych, które zapewniają zindywidualizowaną analizę wydajności i produktywności. Szczegółowe i wysoce spersonalizowane pomiary produktywności, które dostarczają danych na temat każdej metryki, mierzenie produktywności w oparciu o pojedyncze działania, takie jak konkretne kliknięcia przycisków, wiadomości email wysłane na konkretny adres lub nawiązane kontakty.

3. Optymalizacja procesów biznesowych

Definiowanie na nowo sposobu działania firmy. Możliwość uzyskania danych behawioralnych potrzebnych do zwiększenia wydajności i reorganizacji procesów z szczegółową dokładnością. Raporty, które pokazują dokładnie, co dzieje się na każdym etapie każdego zadania i projektu oraz ile czasu zajmuje każde z nich. Śledzenie oraz rejestracja każdej czynności wykonywanej przez pracowników, co pozwala na zidentyfikowanie dokładnych działań, które promują lub spowalniają produktywność.

4. Zdalne monitorowanie pracowników
Zarządzanie bezpieczeństwem, wydajnością i zgodnością z przepisami dla zespołów rozproszonych. Zabezpieczenie pracowników zdalnych przy jednoczesnym zapewnieniu produktywności. Wykrywanie i ochrona przed złośliwymi działaniami dzięki automatycznemu blokowaniu aktywności, blokowaniu użytkowników i zdalnej kontroli pulpitu. Bezproblemowa integracja Teramind z systemami typu SIEM. Gotowe szablony reguł, które egzekwują regulacje GDPR, PCI DSS, HIPAA i inne. Wykrywanie niezgodnych z przepisami działań w nieustrukturyzowanych danych oraz audyt poparty materiałem dowodowym dzięki nagraniom ekranowym i OCR.
trial

strona www

Ulotka ENG

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.