Bezpieczne dane firmowe
Acronis Wizjonerem w raporcie Gartnera
Mamy do tego narzędzia
Bezpieczna praca zdalna

SyncBack Backup Software - V10

2BrightSparks-logo.jpg

Nowa wersja SyncBackPro V10 to lepsza wydajność, mniejsze zużycie pamięci, więcej usług w chmurze, ulepszony FTP i wiele więcej.

W nowej edycji otrzymamy miedzy innymi:

SyncBack Touch jest teraz bezpłatny
Począwszy od wersji 10, SyncBack Touch jest teraz całkowicie darmowy w połączeniu z SyncBackPro i SyncBackSE. Dzięki Touch można tworzyć kopie zapasowe i synchronizować ze zdalnymi urządzeniami z systemem Windows, Linux, macOS i Android.

SBMS jest teraz darmowy
Usługa SyncBack Management Service (SBMS) jest teraz dostępna bezpłatnie z SyncBackPro V10. SBMS umożliwia zarządzanie i monitorowanie zdalnych instalacji SyncBackPro.

Szybkość
Duża poprawa wydajności, gdy więcej niż jeden profil jest uruchamiany w tym samym czasie, wyrażenia regularne są znacznie szybsze, Fast Backup teraz może być używany ze wszystkimi usługami w chmurze (z wyjątkiem Backblaze B2, chyba że jest używany przez interfejs zgodności S3), SyncBack Touch teraz zawiera funkcję Rapid Transfer, a w wielu innych obszarach poprawiono wydajność.

Chmura
Dodana obsługa Citrix ShareFile i pCloud. Tagowanie obiektów jest teraz dostępne w Amazon S3. SSE-C jest obsługiwany przez Amazon S3 (w tym Wasabi i Oracle przy korzystaniu z kompatybilności S3). Fast Backup może być teraz używany ze wszystkimi usługami w chmurze (z wyjątkiem Backblaze B2, chyba że jest używany przez interfejs zgodności S3), co skutkuje znacznie szybszym tworzeniem kopii zapasowych.

FTP
Po raz kolejny poprawiono obsługę FTP dzięki dwóm nowym silnikom FTP: DevArt i Chilkat. Pomaga to poprawić kompatybilność z najszerszym możliwym zakresem serwerów FTP, FTPS i SFTP. Żadne inne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych nie zapewnia tak dużej obsługi FTP.

Bezpieczeństwo
Wykrywanie ransomware jest teraz możliwe za pomocą FTP, SFTP, przechowywania w chmurze, MTP, VHD, zdalnych systemów plików i SyncBack Touch. TLS V1.2 jest teraz używany we wszystkich usługach w chmurze i rozpoczęto prace nad dodaniem obsługi TLS V1.3.

Więcej...
Podczas przywracania można wybrać pliki i foldery do przywrócenia, można eksportować wybrane pliki i foldery, można zdefiniować zmienne globalne, które będą używane ze wszystkimi profilami, można użyć daty i godziny ostatniego dostępu, można ustawić przerywanie profili, jeśli istnieje brak połączenia z siecią lub Internetem.