Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Pierwsza wersja beta DeviceLock DLP 9 ogłoszona!

devicelock-logo.png

Firma DeviceLock, jeden z liderów w dziedzinie oprogramowania do zapobiegania wyciekom danych, ogłosił pierwszą wersję beta DeviceLock DLP 9.

Co nowego w DeviceLock 9 Beta 1?

Dodano nowy opcjonalny komponent: User Activity Monitor (UAM), który zapewnia możliwość monitorowania działań użytkownika końcowego poprzez nagrywanie wideo ekranu użytkownika, a także rejestrowanie wszystkich naciśnięć klawiszy oraz informacji o procesach i aplikacjach, które były uruchomione i używane. Ten rodzaj monitorowania działalności znacznie rozszerza bazę dowodową w dochodzeniach w sprawie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji, upraszczając proces identyfikowania podejrzanych zachowań użytkowników i pomaga ujawnić niewłaściwe wykorzystanie uprawnień dostępu lub zasad ochrony danych. Ważną funkcją modułu User Activity Monitor jest możliwość rejestrowania ekranu komputera, naciskania klawiszy i przetwarzania informacji w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. Reguły DeviceLock UAM można ustawić tak, aby rozpoczynały rejestrowanie przy różnych zdarzeniach, takich jak uruchomienie określonej reguły kontroli treści, podłączenie zewnętrznego dysku czy uruchomienie określonego procesu w systemie.

Dodano nowy raport User dossiers w komponencie DeviceLock Enterprise Server. User dossiers umożliwia upoważnionym osobom śledzenie aktywności użytkownika za pomocą wygodnej graficznej reprezentacji statystyk działań. Przegląd statystyczny aktywności przedstawiony w User dossiers pomaga ocenić czas spędzony na takich czynnościach, jak rozmowy w komunikatorach internetowych lub wizyty na określonych stronach internetowych. Raport ten zapewnia wskaźniki statystyczne do monitorowania i oceny różnych aspektów zachowania użytkowników, takich jak częstotliwość prób wykonywania nieautoryzowanych działań, przesyłania dużych ilości danych czy zmiany aktywności online użytkowników.