Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Oprogramowanie z płatnościami miesięcznymi

softworks-logo-br.jpg

Obecny rynek oferuje wiele sposobów, mających ułatwić firmom zarządzanie ich finansami. Również w naszej ofercie, dzięki oprogramowaniu udostępnianemu w modelu SaaS (Software as a Service), możemy pomóc klientom zwiększyć efektywność korzystania z systemów informatycznych i jednocześnie zmniejszyć koszty z tym związane proponując abonamentowe płatności miesięczne.

Oferta typu SaaS opiera się na modelu “oprogramowanie jako usługa”. W modelu SaaS zazwyczaj wykorzystuje się cykliczną formę płatności - abonament. Klient płaci za dostęp do konkretnego oprogramowania. Jest to korzystna opcja, gdzie użytkownik nie jest zmuszony do wniesienia jednorazowej zapłaty, która mogłaby być zbyt wysoka i tym samym naruszyć firmowy budżet. Miesięczna opłata za subskrypcję obejmuje licencję na oprogramowanie, wsparcie techniczne i bezpłatne aktualizacje.

Jakie korzyści niesie ze sobą możliwość płatności miesięcznych?
- Efektywność usług
- Finansowanie z budżetu operacyjnego (OPEX)
- Wygodny i korzystny model rozliczania się za usługę
- Stała, miesięczna opłata oraz przewidywalność kosztów ponoszonych na IT
- Elastyczność w zakresie czasu wykupienia usługi
- Możliwość zrezygnowania z usługi w dowolnym momencie

Narzędzia ofertowane w ramach płatności abonentowych w naszej firmie:
- Acronis
- Titan HQ
- Webroot
- Mailstore
- Applixure
- RDPSoft
- Emsisoft