Bezpieczne dane firmowe
Acronis Wizjonerem w raporcie Gartnera
Mamy do tego narzędzia
Bezpieczna praca zdalna

Nowości w USB Redirector v6.8

simplycore-logo.png

Firma Incentives Pro, będąca oddziałem SimplyCore, producenta popularnego narzędzia USB Redirector poinformowała o wydaniu nowej wersji swoich narzędzi. Wśród nowości jest też USB Redirector w wersji 6.8, a nowe funkcje i ulepszenia obejmują między innymi:

- Ogólną optymalizację oraz poprawę stabilności.
- Serwer USB: ulepszona obsługa niezgodnych urządzeń USB, które mogą się zawiesić podczas udostępniania, co powoduje zawieszenie się usługi po ponownym uruchomieniu.
- Serwer USB: ulepszone filtry IP w celu obsługi nazw hostów, które są przetwarzane na wiele adresów IP.

Poprawiono też najczęściej zgłaszane przez użytkowników błędy:
- Serwer USB: poprawiono BSOD na Windows 10 po odłączeniu koncentratora USB 3.0 od podłączonych do niego urządzeń.
- Serwer USB: ulepszone procedury podczas zawieszenia systemu, aby zapobiec potencjalnym problemom po wznowieniu pracy.
- Serwer USB: naprawiono problem w instalatorze podczas instalacji w starej wersji, co może doprowadzić do zablokowania urządzeń w stan Inicjalizacja po udostępnieniu, dopóki system nie zostanie ponownie uruchomiony.
- Serwer USB: naprawiono problem z raportowaniem urządzenia z nieprawidłowym stanem po włączeniu limitu czasu nieaktywności.
- Klient USB: Naprawiono problem z obciążeniem procesora 100% podczas przekierowywania urządzeń USB HID do systemu Windows 10.