Bezpieczne dane firmowe
Acronis Wizjonerem w raporcie Gartnera
Mamy do tego narzędzia
Bezpieczna praca zdalna

Nowa wersja SyncBack V8

syncbackpro-logo.jpg

Firma 2BrightSparks Pte. Ltd., producent narzędzia Syncback poinformował o wprowadzeniu do oferty nowej wersji swojego oprogramowania. Poniżej lista najważniejszych nowych funkcji w SyncBack V8 z podziałem na edycje: Free, SE oraz Pro.

- Wykrywanie złośliwego oprogramowania typu ransomware - uniemożliwia zaszyfrowanie plików ransomware z zastąpienia kopii zapasowych tą funkcją.
- Opcja ostrzegania / przerwania, jeśli zbyt wiele plików zostanie zmienionych / zaktualizowanych – opcja ta może ostrzegać (lub przerwać akcję), jeśli pojawi się zbyt dużo plików zmienionych bądź aktualizowanych podczas uruchomienia. Funkcja wskazana jako zabezpieczenie przed ransomware.
- [edycje SE / Pro] Szybsze skanowanie FTP - użytkownicy FTP mogą korzystać z wielowątkowego skanowania FTP w celu poprawienia czasu skanowania. Funkcja zalecana w środowiskach gdzie jest wiele folderów do skanowania.
- [edycje SE / Pro] Obsługa narzędzia SecureZip – funkcja dodana ze względu na zapotrzebowanie użytkowników, SyncBack 8 obsługuje szyfrowanie nazw plików podczas kompresji wszystkich plików do jednego archiwum Zip, używany format jest zgodny z PKWare SecureZip.
- [edycje SE / Pro] Kontener SyncBack (dysk wirtualny) oraz obsługa VHD / VHDX - tworzenie kopii zapasowej na lub z wirtualnego dysku jest obsługiwane przez kontenery SyncBack lub VHD / VHDX. Kontenery SyncBack można traktować jako przenośny napęd. Może być on szyfrowany i tym samym zapewniać dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym dostępem / nadpisaniem. Kontenery i dyski wirtualne są bardziej elastyczną i bezpieczniejszą alternatywą dla plików Zip.
- [edycje SE / Pro] Dedykowany, określony folder do przechowywania ustawień i profili - użytkownicy mają teraz możliwość używania własnego określonego folderu w celu zapisania wszystkich ustawień i profili.
- [edycje SE / Pro] Możliwość automatycznego odszyfrowania plików szyfrowanych NTFS – SyncBack ma teraz możliwość odszyfrowywania kopii plików zaszyfrowanych przez NTFS.
- [edycja Pro] Nowe usługi składowania w chmurach OpenStack (Rackspace) oraz Backblaze B2 - chmury open source typu Openstack (w tym Rackspace), są obecnie obsługiwane przez SyncBack. Obsługiwane są także popularne usługi przechowywania danych w chmurze - Backblaze B2.
- [edycja Pro] Ulepszenia usług chmurowych:
    - nowe API dla OneDrive (konto osobiste, biznesowe i sharepoint), Dropbox i Azure,
        - nowe zmiany w synchronizacji Delta - OneDrive (osobiste, biznesowe i sharepoint), Google Drive oraz Amazon Cloud Drive,
- nowy interfejs Azure REST API zawiera nowe funkcje, takie jak: konta zasobów menedżera zasobów, cold storage i Shared Access Signatures.
- [edycja Pro] Szybsze skanowanie w chmurze - wielojęzyczne skanowanie jest teraz obsługiwane przez usługi magazynowania w chmurze Amazon S3, Azure, Google Storage, Backblaze oraz OpenStack.
- [edycja Pro] Nowy silnik skryptowy, nowe przykładowe skrypty oraz edytor skryptów - Syncback zawiera nowy silnik skryptów, zawiera nowe skrypty przykładowe, a także edytor skryptów z funkcjami takimi jak automatyczne uzupełnianie, podpowiedzi parametrów i podświetlanie składni. Skrypty można pisać w języku Basic lub Pascal.
- [edycja Pro] Sprawdzanie integralności plików - kontrole integralności plików są teraz dostępne jako opcja. Sprawdzanie integralności plików kopii zapasowych, aby upewnić się, że nie zostały one naruszone lub usunięte. Jest to przydatne w sytuacjach, w których trzeba upewnić się, że utworzone kopie zapasowe są wciąż nienaruszone i ważne, np. podczas archiwizacji.