Bezpieczne dane firmowe
Acronis Wizjonerem w raporcie Gartnera
Mamy do tego narzędzia
Bezpieczna praca zdalna

Najnowsza wersja Altaro VM Backup

Altaro-logo-2017.png

Właśnie pojawiła się nowa wersja Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych w środowiskach Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W najnowszej wersji Altaro VM Backup, oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono sporo nowych funkcji.

Nowości w Altaro VM Backup 7.6:
• Continuous Data Protection (CDP) - pozwala użytkownikom przełączyć się z codziennego wykonywania kopii zapasowych na ciągły model ochrony danych, uzyskując ulepszony punkt odzyskiwania (RPO). Gdy funkcja CDP jest włączona, maszyny wirtualne mogą być składowane nawet co 5 minut lub z maksymalną częstotliwością dozwolona przez lokalizację kopii zapasowej i środowisko. Gwarantuje to, że w scenariuszu utraty danych utracone zostaną dane tylko z ostatnich kilku chwil. Funkcjonalność CDP jest obecnie dostępna tylko dla środowiska Hyper-V.
• Archiwizacja typu Grandfather-Father-Son (GFS) - umożliwia użytkownikom archiwizowanie kopii zapasowych, poza tworzeniem ciągłych i codziennych kopii zapasowych i okresowym ich usuwaniem. Tym samym, po włączeniu archiwizacji GFS, Altaro VM Backup przechowuje również: 1 kopię zapasową tygodniowo przez 12 tygodni, 1 kopię zapasową miesięcznie przez 12 miesięcy i 1 backup na rok przez 2 lata.
• Change Block Tracking v2 (CBT v2) dla Windows Server 2012 oraz 2012 R2 - umożliwia użytkownikom wykonywanie szybkich przyrostowych kopii zapasowych bez konieczności skanowania całej maszyny wirtualnej w celu wprowadzenia zmian za każdym razem. Może to zmniejszyć czas trwania kopii zapasowej z godzin do minut. W nowej wersji wyeliminowano problem pojawiających się w niektórych scenariuszach, wymuszający pełne skanowanie maszyn wirtualnych z Windows Server 2012 i 2012 R2
• Równoczesne operacje Retention, Restore, Backup i Offsite Copy na tej samej maszynie wirtualnej - w poprzednich wersjach Altaro VM Backup tylko jedna operacja mogła być wykonywana na maszynie wirtualnej w tym samym czasie, gdyż poszczególne zadania trafiały do kolejki. Teraz wysyłanie lub przywracanie Offsite (zazwyczaj czasochłonne) nie wpływa na inne operacje, takie jak CDP.

Dzięki webowej konsoli online - Cloud Management Console (CMC) - w łatwy sposób można monitorować oraz zarządzać procesem backupowym maszyn wirtualnych (Microsoft Hyper-V i VMware vSphere) w obrębie wszystkich instancji Altaro VM Backup, wielu serwerów, biur i lokalizacji z pojedynczego panelu. Altaro VM Backup oferuje również backup do chmury Microsoft Azure z wykorzystaniem Azure Block Blob storage, najbardziej efektywną kosztowo opcję magazynu danych w Azure. Dzięki zastosowaniu technologii kompresji, szyfrowania i deduplikacji (Augmented Inline Deduplication), użytkownicy mają pewność, że do chmury przez sieć WAN wysyłana jest minimalna, tylko absolutnie potrzebna porcją danych, co znacząco ogranicza koszt i czas transferu danych.

Ponadto producent, firma Altaro Software zapewnia, że rozwiązanie jest gotowe na unijne rozporządzenie GDPR /RODO, uwzględniając szereg wymagań dla nowych przepisów, zapewniając między innymi ciągłą ochronę danych, szyfrowanie danych, kontrolę lokalizacji magazynowania i testy weryfikacyjne.