Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

DHTMLX Gantt

dhtmlx-logo.png

DHTMLX Gantt jest w pełni funkcjonalnym wykresem Gantta w JavaScript/HTML5 dla przeglądarek i aplikacji wieloplatformowych, to najbardziej kompletna biblioteka pokrywająca wszystkie potrzeby aplikacji do zarządzania projektami.

Główne cechy biblioteki DHTMLX JS Gantt:

Przydzielanie zasobów - DHTMLX Gantt zapewnia bogatą funkcjonalność zarządzania zasobami, która umożliwia użytkownikom korzystanie z wydajnych technik planowania zasobów. Na przykład wykres obciążenia zasobów daje wgląd w bieżące obciążenie pracą i pomaga optymalnie przydzielić zasoby.
Grupowanie zadań według zasobów - Do każdego zadania można przypisać dowolną liczbę zasobów. Aby wygodnie poruszać się po projekcie, można grupować zadania według przypisanych zasobów. Zamiast zwykłego wykresu Gantta można zastosować widok zasobów, który umożliwia monitorowanie przydziału zadań.
Eksport i import danych z MS Project - DHTMLX Gantt może być doskonałą alternatywą dla MS Project w tworzonej aplikacji. JavaScriptowy komponent Gantt umożliwia użytkownikom importowanie wykresów Gantta z MS Project, jak również eksportowanie ich z powrotem jako pliki MPP. Poza tym, DHTMLX Gantt obsługuje formaty Primavera, Excel, iCal oraz PDF/PNG.Inne funkcje:
Ścieżka krytyczna wykresu Gantta - Określenie najważniejszych zadań i minimalnego czasu trwania całego projektu.
Automatyczne planowanie – Automatyczna aktualizacja harmonogramu projektu w oparciu o zależności między zadaniami.
Linie bazowe projektu Gantta - Porównanie pierwotnego planu projektu z rzeczywistym harmonogramem.
Inteligentne renderowanie - Nawigowanie i zarządzanie ponad 30 000 zadań wykresu Gantta na bieżąco.


DHTMLX Gantt występuje w dwóch edycjach różniących się funkcjonalnością: Standard oraz Pro.

trial

strona www

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.