Nowe produkty w rodzinie Netwrix
Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Data Protector

dataprotector-logo.png

Micro Focus Data Protector to korporacyjne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych po awarii dla dużych, złożonych i heterogenicznych środowisk IT. Zbudowany na skalowalnej architekturze, która łączy w sobie bezpieczeństwo i analitykę, umożliwia klientom niezawodne zapewnienie ciągłości pracy. Oparty na ujednoliconej, elastycznej architekturze wielowarstwowej, Data Protector umożliwia scentralizowaną ochronę danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych.

Data Protector jest oferowany w dwóch wersjach: Data Protector Premium obsługująca środowiska hybrydowe (wirtualne i fizyczne) oraz Data Protector Express przeznaczona do tworzenia kopii zapasowych i przywracania środowisk wirtualnych. Zintegrowane raportowanie obejmuje raporty dotyczące konfiguracji, pul pamięci i nośników, zgodności, sesji w ramach czasowych, ustawień kopii zapasowych i wielu innych zaawansowanych funkcji, umożliwiając administratorom skuteczne monitorowanie środowiska kopii zapasowych.

Data Protector oferuje również funkcje automatyzacji i orkiestracji, umożliwiając tworzenie przepływów pracy, które mogą być wdrażane za pośrednictwem pakietów zawartości w celu zautomatyzowania różnych procesów tworzenia oraz odzyskiwania kopii zapasowych.

Kluczowe korzyści


Standaryzacja ochrony: Ujednolicona, skalowalna architektura dla scentralizowanego zarządzania w środowisku fizycznym i wirtualnym, wielu systemach operacyjnych i różnych aplikacji biznesowych.
Odzyskiwanie spójne z aplikacjami: Rozbudowana integracja aplikacji biznesowych z tworzeniem kopii zapasowych, automatycznym odzyskiwaniem z wybranego punktu w czasie oraz szczegółowe przywracanie zapewniają użytkownikom aplikacji samoobsługę.
Zaawansowana ochrona serwera wirtualnego: Kompleksowa integracja hipernadzorców oraz wsparcie zapewniają solidną ochronę VM, warstwowe odzyskiwanie, automatyzację procesów, analizę i wizualizację środowisk wirtualnych.
Wydajność pamięci masowej: Wbudowana kompresja, sfederowana deduplikacja, zarządzanie pamięciami masowymi oraz analiza umożliwiają zwiększenie opcji skalowalności, wydajności ekonomicznej oraz wykorzystania zasobów IT.
Chmura jako warstwa pamięci masowej: Integracja natywna oraz na poziomie bramy oferują skalowalne, wydajne ekonomicznie opcje rozszerzenia pojemności dla większej sprawności działów IT, przy zmniejszonych kosztach administracyjnych.
Automatyczny system reagujący (DR): Data Protector umożliwia scentralizowane, bezpośrednie odzyskiwanie danych z obiektów fizycznych do fizycznych, z fizycznych do wirtualnych, z wirtualnych do wirtualnych i z wirtualnych do fizycznych z dowolnego zestawu kopii zapasowych bez dodatkowych kosztów.
Zachowanie informacji: Uproszczenie zgodności i zachowywania danych poprzez zautomatyzowane zarządzanie zachowywaniem i replikacją na różnych nośnikach kopii zapasowych, warstwach pamięci masowej oraz lokalizacjach.

Data Protector występuje w dwóch edycjach:
- Data Protector Express - do ochrony środowisk wirtualnych, licencjonowany na podstawie ilości procesorów,
- Data Protector Premium - do ochrony środowisk hybrydowych, licencjonowany na podstawie ilości backupowanyhc danych (TB).

trial

strona www

Ulotka PL

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.