Nowe produkty w rodzinie Netwrix
Nowy rok z promocją na MindMapper
Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Bezpłatna pomoc dla placówek opieki zdrowotnej zaatakowanych przez ransomware podczas epidemii koronawirusa

emsisoft-logo.png

Ponieważ szpitale na całym świecie walczą o z kryzysem COVID-19, oprogramowanie ransomware stanowi poważne zagrożenie dla ich zdolności do zapewnienia natychmiastowej opieki krytycznie chorym. W 2019 roku oprogramowanie ransomware miało wpływ na co najmniej 764 dostawców opieki zdrowotnej. Bez globalnej pandemii atak oprogramowania ransomware na placówkę opieki krytycznej może spowodować poważne zagrożenie dla pacjentów. W przypadku COVID-19 atak oprogramowania ransomware na przeciążony szpital może przechylić równowagę i doprowadzić do tragicznych skutków.

Emsisoft we współpracy z firmą Coveware, zajmującą się reagowaniem na incydenty, oferuje całkowicie bezpłatną pomoc szpitalom oraz innym podmiotom świadczącym usługi opieki zdrowotnej, które znajdują się na linii frontu COVID-19 i na które miało wpływ oprogramowanie ransomware. Firma Emsisoft w miarę swoich możliwości, będzie starała się świadczyć tę usługę przez cały okres kryzysu placówkom opieki zdrowotnej w dowolnym miejscu na świecie.

Oferowane usługi obejmują:
- Analizę techniczną oprogramowania ransomware.
- Opracowanie narzędzia deszyfrującego, gdy tylko jest to możliwe.
- W ostateczności negocjację okupu, obsługę transakcji oraz pomoc w odzyskiwaniu danych, w tym wymianę narzędzia deszyfrującego dostarczonego przez przestępców na narzędzie niestandardowe, które będzie odzyskiwać dane szybciej i przy mniejszej szansie na utratę danych.

Cel to zapewnienie poszkodowanym podmiotom dostępu do usług w jak najkrótszym czasie, aby zminimalizować zakłócenia w opiece nad pacjentemi.

Jeżeli jesteś dostawcą usług medycznych, który doświadczył ataku, skontaktuj się z nami lub bezpośrednio z Emsisoft poprzez stronę https://www.emsisoft.com/en/tools/ransomware-recovery/inquire/