Bezpieczne dane firmowe
Acronis Wizjonerem w raporcie Gartnera
Mamy do tego narzędzia
Bezpieczna praca zdalna

Nowa wersja Acronis Snap Deploy

acronis_logo.jpg

Acronis, wiodący dostawca łatwych w użyciu rozwiązań do odzyskiwania i ochrony danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w „chmurze”, przedstawił Acronis Snap Deploy 4 - najnowszą wersję zautomatyzowanego rozwiązania Acronis do wdrażania systemów i danych na wielu komputerach, maszynach wirtualnych i serwerach. Acronis Snap Deploy 4 to rozwiązanie, które w ramach organizacji, takich jak instytucje edukacyjne i ośrodki szkoleniowe, pomaga tworzyć dokładne obrazy danych i systemów (łącznie z system operacyjnym, aplikacjami i plikami) i przenosić je z jednego urządzenia na drugie.

Organizacje często funkcjonują w sieci wielu komputerów PC, serwów i systemów operacyjnych, co podnosi koszty zarządzania całą infrastrukturą, w tym również koszty wdrażania. Sytuacje takie jak przyjmowanie i wdrażanie nowych pracowników czy studentów, ćwiczenia w szkołach i pracowniach uniwersyteckich z użyciem komputerów czy też fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, wymagają wdrożenia obrazu wzorcowego w nowych środowiskach. Ponadto odświeżenie sprzętu i aplikacji, jak również konsolidacja serwerów czy relokacja centrum danych, wymagają łatwego w użyciu rozwiązania do transferu danych. Acronis Snap Deploy 4 umożliwia standaryzację i kontrolę infrastruktury IT poprzez wdrożenie standardowego obrazu wzorcowego a dzięki automatyzacji procesu wdrażania pozwala zredukować koszty i czas.

Rozwiązanie Acronis Snap Deploy 4 oparte jest na opatentowanej przez Acronis technologii tworzenia obrazów dysku i tworzy obraz wzorcowy czyli obraz całego systemu operacyjnego, jego aplikacji i danych, który może być zainstalowany na wielu maszynach. To centralnie zarządzane rozwiązanie można wdrażać z korzyścią dla nowych maszyn lub przywrócenia istniejącej maszyny z powrotem do obrazu wzorcowego.
 
Nowości w Acronis Snap Deploy 4:
• Udoskonalony i uproszczony interfejs użytkownika oraz proces instalacji — oszczędność czasu i ograniczenie ryzyka błędu
• Odrębne ustawienia dla poszczególnych komputerów, np. nazwa i konfiguracja IP
• Wygodna lista nowych komputerów, przedstawiająca postęp i status każdego z nich (możliwość ręcznego dodawania komputerów za pomocą adresu MAC lub importowania ich z pliku)
• Kompatybilność z obrazami wzorcowymi w formacie wirtualnego dysku twardego Microsoft (VHD) na potrzeby wdrożeń
• Do wyboru tworzenie nośnika Linux lub WinPE na potrzeby wdrożeń
• Możliwość dodawania sterowników do nośnika WinPE w celu zapewnienia kompatybilności z nowym sprzętem
• Opcja licencji na nowe wdrożenie, umożliwiająca wykonanie jednego wdrożenia na komputerze PC lub serwerze
• Pełna obsługa systemów Windows 2008 R2 i Windows 7