Bezpieczne dane firmowe
Acronis Wizjonerem w raporcie Gartnera
Mamy do tego narzędzia
Bezpieczna praca zdalna

Acronis przejął GroupLogic

acronis_logo.jpg

Acronis, dostawca rozwiązań do odzyskiwania i ochrony danych w środowisku fizycznym, wirtualnym i chmurowym, nabył GroupLogic, firmę która oferuje oprogramowanie umożliwiające przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp do plików oraz udostępnianie i synchronizację danych. Nabycie GroupLogic jest ważnym elementem wizji Acronis, która skierowana jest na nowe potrzeby pojawiające się na rynku, związane z dostępnością danych i ich ochroną. Wzrost mobilności przedsiębiorstw, a także zwiększenie potrzeb wynikających z rosnącego tempa tworzenia nowych treści i ich objętości, powoduje, że dane te są narażone na większe ryzyko.


"Nasi klienci stoją przed nowym środowiskiem IT. Wzrost dużych zbiorów danych, dążenie do nasilonej współpracy i zintensyfikowanie mobile working, wniosły do przedsiębiorstw nowe urządzenia i co za tym idzie - niebezpieczne praktyki udostępniania plików. Poufne dane regularnie opuszczają firmę za pośrednictwem urządzeń typu iPad, smartfonów lub chmury publicznej. Wraz z przejęciem GroupLogic mamy możliwość, aby pomóc organizacjom różnej wielkości czerpać korzyści z mobilności i bezpiecznej współpracy, przy zachowaniu stałej dostępności do treści i systemów korporacyjnych." -  powiedział Alex Pinchev, który od stycznia 2012 roku obejmuje stanowisko Prezesa i CEO w Acronis.


"GroupLogic i Acronis dzielą wspólną wizję, według której oprogramowanie dla nowoczesnej organizacji IT musi być łatwe w obsłudze, wspierać różnorodne platformy i, co najważniejsze, obniżać koszty operacyjne przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka." - powiedział Chris Broderick, CEO GroupLogic. "Razem możemy dać dyrektorom IT narzędzia, które umożliwią firmom bezpieczną współpracę i dostępność danych, oraz dadzą im pewność, że dane mogą być łatwo odzyskać z miejsca, w którym są przechowywane. Pomagając organizacjom IT zarządzać różnorodnymi typami plików, platform, środowisk i urządzeń, dzisiaj jest to kluczowy aspekt."


Aby zagwarantować pracownikom mobilnym bezpieczeństwo współdzielenia i synchronizacji plików, rozwiązania GroupLogic umożliwiają organizacjom prowadzenie bezproblemowej współpracy, bez narażania ich strategii ochrony firmowych danych czy optymalizacji przechowywania. Ponadto, rozwiązania te zapewniają płynną integrację urządzeń Apple w środowiskach korporacyjnych serwerów.


Firma GroupLogic została założona w 1988 w Arlington w Stanach Zjednoczonych. Pracownicy GroupLogic dołączą do zespołu Acronis a Chris Broderick, CEO GroupLogic dołączy do zespołu kadry kierowniczej Acronis.