Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Acronis Advanced Data Loss Prevention Pack

acronislogo2017.jpg

Na tegorocznej konferencji RSA Acronis zaprezentował pakiet Advanced Data Loss Prevention (DLP) dla Cyber Protect Cloud, rozwiązania, które chroni przedsiębiorstwa każdej wielkości przed wyciekiem danych. Co ważne, rozwiązanie to nie wymaga wielu miesięcy na wdrożenie, ani wysoko wykwalifikowanych zespołów do jego utrzymania.

Przez lata organizacje zmagały się z problemem ochrony wrażliwych danych przed nieuprawnionym dostępem w wyniku ataków zewnętrznych lub zagrożeń wewnętrznych, takich jak nieodpowiednia konfiguracja systemów informatycznych czy błędy ludzkie. Tylko nieliczne duże przedsiębiorstwa dysponowały zasobami umożliwiającymi zarządzanie ogólną złożonością, wysokimi kosztami wdrożenia i poważniejszymi przeszkodami związanymi z wdrożeniem systemu DLP. Według raportu Gartner Market Guide for Data Loss Prevention 2021: "Małe i średnie organizacje często mają trudności z wdrożeniem i obsługą narzędzi DLP. Usługi konsultingowe i zarządzane usługi DLP mogą oferować ścieżkę do wartości w zakresie zarządzania narzędziami, ale nie mogą zastąpić wewnętrznej wiedzy na temat danych i odpowiedzialności za ryzyko przez jednostki biznesowe."
Integracja funkcji DLP opartych na analizie behawioralnej z firmową platformą Acronis Cyber Protect Cloud rozszerza jej możliwości w zakresie ujednoliconej ochrony danych, bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania systemami, danymi i obciążeniami niezależnie od ich lokalizacji. Oferuje szereg możliwości ochrony cybernetycznej, które obejmują ramy bezpieczeństwa cybernetycznego NIST od identyfikacji do odzyskiwania danych, aby zapewnić ciągłość działania w obliczu cyberprzestępców, zagrożeń ze strony osób trzecich lub awarii technologii.

Wersja wczesnego dostępu pakietu Advanced DLP:
- Chroni wrażliwe dane przesyłane za pośrednictwem szeregu połączeń użytkowników i systemów, w tym np. komunikatorów internetowych i urządzeń peryferyjnych.
- Wykorzystuje tą samą, ujednoliconą konsolę i agenta Cyber Protect Cloud w celu zapewnienia widoczności i klasyfikacji danych.
- Oferuje gotowe szablony klasyfikacji danych dla popularnych ram regulacyjnych, w tym GDPR, HIPAA i PCI DSS.
- Zapewnia ciągłe monitorowanie incydentów DLP z wieloma opcjami egzekwowania zasad, umożliwiając bieżące automatyczne dostosowywanie zasad do specyfiki biznesowej.
- Rozbudowane funkcje audytu i rejestrowania danych umożliwiają administratorom skuteczne reagowanie na zdarzenia DLP i prowadzenie dochodzeń kryminalistycznych po ewentualnych naruszeniach.
Dzięki pojedynczej platformie i agentowi umożliwiającemu korzystanie z tej wysoce dostępnej formy DLP klienci odniosą korzyści z szybszego wdrożenia i czasu uzyskania wartości, przy jednoczesnym unikaniu wszystkich najczęstszych zagrożeń dla danych. Te same korzyści mogą odnieść większe organizacje potrzebujące natychmiastowej ochrony, a jednocześnie sprawdzające lub testujące bardziej złożone i zaawansowane programy DLP o wieloletnich cyklach wdrażania.

Technologia Advanced DLP jest dostępna w ramach programu wczesnego dostępu za pośrednictwem firmowej chmury Acronis Cyber Protect Cloud. Dotychczasowi klienci korzystający z platformy mogą bezpłatnie udostępnić i wypróbować rozwiązanie. Ponadto, dla wszystkich zainteresowanych platforma Cyber Protect Cloud z Advanced DLP jest również dostępna jako bezpłatna wersja próbna.