Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

MindMapper 21

mindmapper-21-logo.png

Mindmapping jest kreatywnym sposobem na uproszczenie i organizację projektów, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Mapy myśli bazują na używaniu symboli, kolorów, obrazków które zwiększają efektywność odbioru przekazu. MindMapper jest łatwą, elastyczną i intuicyjną w obsłudze aplikacją do nieliniowego zarządzania informacją, rozwoju kreatywności, prowadzenia prezentacji, nauki i wielu innych zastosowań. Pozwala logicznie strukturalizować złożone treści i obrazować ich relacje w wielu wymiarach. Stanowi niezastąpione narzędzie pracy menedżerów, kierowników projektów, konsultantów, handlowców i wielu innych specjalizacji.

Niemal każde działanie w naszym życiu można potraktować jak projekt. Trwa przez określony czas, ma zdefiniowany początek i koniec. I najważniejsze – tworzy określony wynik. Innymi słowy, jeśli mamy cel (wynik) i plan (rozpoczęcie i zakończenie), wówczas wszystkie nasze codzienne działania – zarówno te wykonywane w domu, jak i wykonywane w pracy – możemy potraktować jak projekty. Iloraz projektu to z kolei zdolność danej osoby do wyznaczania celów, opracowywania planu, a następnie wykonywania działań prowadzących do jego realizacji; to zdolność do samodzielnego kierowania swojej uwagi i czasu na osiągnięcie wyznaczonych celów. Zwykle osoby o wysokim ilorazie projektu odnoszą sukcesy zarówno w szkole, jak i później w pracy.

Aby osiągnąć wysoki iloraz projektu, trzeba skrupulatnie zarządzać informacjami i mądrze dysponować czasem. A program MindMapper 21 to narzędzie, które w tym pomoże. Wypróbuj nową wersję programu MindMapper, jeśli Ty i inne osoby w Twojej organizacji chcecie rozwijać umiejętności w zakresie formułowania celów, tworzenia planów, a następnie ich realizowania – wykonywania zaplanowanych działań, aby osiągnąć cel.
· Samodzielne ukierunkowane uczenie się
· Planowanie projektów i zarządzanie nimi
· Poprawianie wydajności zespołu
· Docieranie do istoty zagadnień i rozwiązywanie problemów
· Komunikacja i współpraca w zespole
· Myślenie, które przekłada się na działania tworzące nowe wartości
· Myślenie wizualne i kreatywne

MindMapper 21 ma 3 główne ekrany:
Panel kontrolny - Stąd zarządzasz celami, informacjami i harmonogramami.
Planner - Tutaj możesz dodać elementy harmonogramu: wszystkie codzienne zdarzenia, spotkania i ważne notatki. Możesz łączyć elementy harmonogramu z mapami projektów.
Mapper - Używaj mappera do opracowywania, tworzenia i organizowania informacji w postaci graficznej. Tutaj możesz edytować mapy, dodawać odsyłacze hipertekstowe i załączniki, uczestniczyć w burzach mózgów i współpracować w grupie.Panel kontrolny
Na panelu kontrolnym możesz spojrzeć z lotu ptaka na swoje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe działania.
Obszar po lewej stronie to ważne aktualnie trwające projekty. W centrum znajduje się Twój profil i obraz, który odzwierciedla Twoje wizje, marzenia, cele lub sukces. Planner został umieszczony po prawej stronie. Elementy zostały rozmieszczone w taki sposób, że to Ty znajdujesz się w centrum: obecnie korzystasz z wiedzy zdobytej w przeszłości i potrafisz zaplanować swoje działania na przyszłość.
Panel kontrolny pomoże Ci spojrzeć na swoje życie jak na wielki obraz – z bardziej odległej perspektywy – i ułatwi zrozumienie, że informacje z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości wypełniają tę samą przestrzeń.
Na panelu listy projektu możesz efektywnie wykorzystywać informacje robocze z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Co więcej, możesz utworzyć klawisze skrótu do często używanych programów i map.
W centrum panelu kontrolnego jest Twój profil: imię, nazwisko, organizacja, wizja lub cel, nick i obraz symbolizujący Twój sukces. Umieść tu obraz wyrażający Twoją wizję, cel lub marzenie i powiąż go z mapą główną albo adresem URL. Po kliknięciu na obraz przejdziesz do mapy głównej lub do adresu URL.
Najistotniejszą funkcją w nowej wersji programu MindMapper są mapy projektu po lewej stronie. Gdy zarejestrujesz mapę jako mapę projektu, wszystkie harmonogramy z mapy zostaną wyświetlone w plannerze. Jeśli mapa i planner będą powiązane, każda zmiana wprowadzona w plannerze zostanie odzwierciedlona na mapie. Co więcej, jeśli klikniesz harmonogram, zostanie wyświetlona powiązana z nim mapa umożliwiająca przeglądanie całego projektu. Ten mechanizm jest kluczowym elementem nowej wersji programu MindMapper: umożliwia graficzną prezentację i spojrzenie z innej perspektywy podczas zarządzania szczegółowym harmonogramem.
Co więcej, dobra współpraca umożliwia fantastyczną komunikację. Jeśli zarejestrujesz mapę współpracy jako mapę projektową, w plannerze każdego członka grupy będą wyświetlane harmonogramy wprowadzone przez wszystkich innych członków grupy.


Mapper
Mapa graficzna jest centralnym punktem projektu, który umożliwia wyrażanie idei i współpracę.
Podczas uczenia się, czytania, planowania, raportowania i organizowania na mapie graficznej są wizualizowane różne informacje i procesy. Najpierw ustal cele i harmonogram ze szczegółowymi planami osiągnięcia celów. Bez względu na to, jakie stawiasz sobie cele, potraktuj je jak projekt, który należy zaplanować, i zarządzaj swoimi informacjami.
Kontroluj całą swoją pracę i jednocześnie zapewnij efektywną współpracę i komunikację między członkami zespołu. Nowy program MindMapper umożliwia liderom lepszą kontrolę wszystkich informacji i w razie potrzeby ich dostosowanie.
Trzymaj się z daleka od tradycyjnej metody prowadzenia spotkań, których celem jest współpraca i komunikacja oraz gromadzenie informacji. Używaj ułatwień współpracy w programie MindMapper i prowadź spotkania tak, aby zapewnić sobie i współpracownikom jak najlepszą pozycję w konkurencyjnym środowisku, w którym umiejętność zarządzania projektami daje dużą przewagę.
W obszarze odwzorowań możesz wizualizować wszystko, co zechcesz. Dzięki wizualizacji nie musisz werbalizować swoich pomysłów, możesz stworzyć ich strukturę graficzną za pomocą słów kluczowych. Struktura graficzna może obejmować burze mózgów, planowanie projektów, gromadzenie danych, zarządzanie, prace naukowe, raporty i wiele więcej. Dodatkowo wszystkie harmonogramy będą automatycznie wyświetlane w plannerze i z plannera; możesz uzyskać bezpośredni dostęp do mapy i zobaczyć cały projekt.

Planner
Planner to narzędzie do zarządzania czasem, które wspomaga realizację projektu.
Teraz możesz zintegrować tworzenie idei i ich wprowadzanie w życie. W plannerze są wyświetlane harmonogramy z innych map projektów, a wpisy harmonogramu z plannera zostaną wyświetlone w połączonej mapie projektu. Jeśli chcesz wyświetlić cały projekt, przejdź do widoku mapy projektu. Jeśli chcesz zobaczyć projekt w szczegółowej skali czasu, wyświetl go w plannerze. W prosty sposób możesz przechodzić od widoku ogólnego do szczegółów, co ułatwia realizację projektu.
Na ekranie plannera można wyświetlić z kalendarza tydzień, miesiąc lub rok. W widoku tygodnia można edytować kalendarz i zarządzać nim. Dla każdego dnia w harmonogramie są 3 okienka: całodniowe zdarzenie, spotkania i notatki.
Możesz wpisać w okienku kalendarza spotkanie lub utworzyć całodniowe zdarzenie i połączyć je z mapą projektu skojarzoną z tym harmonogramem. Wówczas element harmonogramu będzie wyświetlany na mapie i umożliwi Ci przełączanie między mapą i harmonogramem oraz wyświetlanie całego projektu w mapie i szczegółowego harmonogramu w kalendarzu.


Funkcje
Planner - Integracja z kalendarzem ułatwiająca zarządzanie harmonogramami. Możesz dodać harmonogram do kalendarza, połączyć go z mapą i synchronizować. Do wyświetlania i edycji można używać również aplikacji na urządzenia mobilne.
Panel kontrolny - Projekty, spotkania, przypominacze, zawiadomienia, skróty do folderów i wyświetlanie bieżących aplikacji.
Tagi i filtry - Etykiety tekstowe służą do kategoryzowania tematów i ich klasyfikacji. Zastosuj warunki do filtrowania i wyświetlania tematów na mapie.
Sekwencyjna prezentacja wybranych tematów - Wybierz tematy, które chcesz wyświetlać sekwencyjnie w określonej kolejności. Do przesuwania slajdów do przodu lub do tyłu możesz użyć bezprzewodowego wskaźnika lub klawiszy strzałek.
Temat granic - Do zgrupowanej granicy można dodać tematy lub nawet inną granicę. Ideą jest wstawienie do bieżącej mapy innej mapy.

Nowe udoskonalenia
Opcja umożliwiająca wybranie tematów, które zostały zmienione w określonych ramach czasowych.
Jeśli tematów jest zbyt wiele, są rozdzielane pustymi przestrzeniami.
W automatycznych podsumowaniach dodano separator tysięcy (przecinki).
Można wybrać styl mapy (kierunek mapy, czcionkę, kolor linii, itp.) i zastosować go do wszystkich map.
Wyświetlanie/zmiana wszystkich hiperłączy/załączników.
Bliźniaczy temat przewija się w wybranej kolejności.
Tworzenie nowego tematu nadrzędnego.
W sesji współpracy można wyświetlać uczestników w grupie.
W sesji współpracy można teraz wykorzystywać obiekty OLE i dowiązywanie.
Można teraz przejść bezpośrednio do współpracy, wystarczy powiązać z tematem mapę współpracy.

Kluczowe funkcje

23 różne kierunki mapowania, od odręcznie rysowanych do schematu rozwiązywania problemów w kształcie ości i drzewa problemów opartego na osi czasu (najpopularniejsze na świecie).
Informacje graficzne zawierają w jednym widoku współpracę, udostępnianie, czat, głosowania, zarządzanie uprawnieniami i wersje. Usługa współpracy jest teraz zintegrowana z pracą grupową, zarządzaniem wiedzą i ze stroną domową.
Wymiana informacji oparta na przekształceniu mapy w dane odczytywane przez programy MS Office i MS Project (funkcja została po raz pierwszy udostępniona w roku 2000).
Wbudowany wykres Gantta do przeglądania harmonogramu, zasobów i stopnia zakończenia. Wystarczy przeciągnąć myszą, aby wyeksportować wykres Gantta do programu MS Project.
Po zwizualizowaniu struktury mapy można zarządzać dużą liczbą plików za pomocą hiperłączy i załączników. Można wyświetlać wszystkie hiperłącza/załączniki oraz przekształcać hiperłącza w załączniki i odwrotnie.
Mapę utworzoną na komputerze osobistym można wyświetlać (i edytować) w dokładnie takiej samej formie na urządzeniu mobilnym (w systemach iOS i Android). Można wykorzystać planner do harmonogramu zarządzania. Jest obsługiwana współpraca z urządzeń mobilnych: gdziekolwiek jesteś, możesz uczestniczyć w pracy zespołu, nie jest do tego potrzebny komputer osobisty. Wyjątkowo przydatną funkcją jest umieszczanie na mapie notatek w formie liniowej i przekształcanie ich w mapę pamięci.

MindMapper jest szczególnie pomocny okazuje się w procesie planowania, który obejmuje, oczywiście w różnym stopniu intensywności, wszystkie fazy projektu. O jego skuteczności przesądza więc aktualizacja pierwotnych założeń, bieżące dopasowywanie ich do zmieniających się warunków realizacji. Elektroniczne mapy myśli dają w tym zakresie niemalże nieograniczoną swobodę działania. W dowolny sposób można modyfikować ich strukturę, wyodrębniać podzbiory, łączyć lub dzieli gałęzie, a nawet dodawać do nich rozmaite notatki, streszczenia, harmonogramy w postaci wykresu Gantta i tabele. Informacje w nich zawarte ukrywa się pod odpowiednim symbolem i otwiera, tylko wówczas gdy są akurat potrzebne. Dzięki temu swobodnie rozwijany lub uzupełniany plan, zachowuje odpowiedni poziom szczegółowości, bez konieczności tworzenia całej serii nowych dokumentów.

Ponadto posługując się mapą myśli możemy zapisywać nowe pomysły lub wytyczne, nie kasując poprzednich. W celu łatwego ich odróżnienia wystarczy zastosować inny kolor, czcionkę lub specjalne oznakowanie, wskazujące miejsce wprowadzenia zmian. W ten sposób widać historię całego projektu, łatwo porównać wcześniejszy stan rzeczy z obecnym i ustosunkować się do zaproponowanych modyfikacji.

MindMapper 21 jest nieocenionym narzędziem wspomagającym pracę wykładowców i trenerów w zakresie przygotowywania szkoleń, tworzenia dokumentów, prowadzenia zajęć i innych. MindMapper umożliwia łatwe przygotowywanie konspektów, referatów i prezentacji. Wspomaga pamięć, rozwija kreatywność i zdolność logicznego myślenia. Współpracuje z aplikacjami MS Office: MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook i MS Project. Poprzez eksport do formatów HTML i XML umożliwia projektowanie stron www. Zawiera eksport do formatów graficznych, m. in. do jpg, gif, bmp, emf, png. Program występuje w kilku wersjach: Standard, Professional, Arena oraz Academic.

 

 

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Lp.
Licencja
Symbol
Ilość
Cena (NETTO)
Akcja
1
Licencja MindMapper 21 Standard
MM16-WS
403.40
Dodaj to koszyka
2
Licencja MindMapper 21 ProfessionalPromocja!
MM16-WP
484.08
Dodaj to koszyka
3
Licencja MindMapper 21 ArenaPromocja!
MM16-WA
1004.47
Dodaj to koszyka
4
Licencja MindMapper 21 Academic
MM16-WE
157.33
Dodaj to koszyka