Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Excel Import App for SharePoint Online

excel-import-app-logo.jpg

Excel Import App for SharePoint Online umożliwia łatwe importowanie danych lub rekordów z arkusza kalkulacyjnego Excel do listy SharePoint Online.

Excel Import App umożliwia importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego Excel (w formacie .xlsx, .xls lub .csv) do istniejącej listy SharePoint Online. W przypadku dużych plików Excel z wieloma arkuszami, można również importować poszczególne arkusze do listy SharePoint Online, jeden po drugim. Excel Import App pozwala także użytkownikom na importowanie danych do większości wbudowanych typów kolumn SharePointa.

Dzięki funkcji mapowania kolumn można skonfigurować sposób importowania arkusza kalkulacyjnego Excel do listy SharePoint Online poprzez mapowanie kolumn Excela do kolumn listy SharePoint Online. Co więcej, mapowanie kolumn jest stosowane automatycznie, jeśli arkusz Excel i lista SharePoint Online mają te same nazwy kolumn, można też wykonać mapowanie kolumn ręcznie.

SharePoint Excel Import App daje możliwość pominięcia lub zaktualizowania zduplikowanych rekordów poprzez określenie kolumny Klucz. Można pominąć zduplikowane rekordy, w przypadku kiedy potrzebujemy zaimportować tylko nowe rekordy do listy SharePoint Online lub wybrać aktualizację zduplikowanych rekordów, gdy chcemy zachować istniejące elementy listy zaktualizowane również z importu.

Użytkownicy mogą opcjonalnie importować wszystkie rekordy z Excela do listy SharePoint Online lub importować tylko określone wiersze za pomocą funkcji filtrowania.

pobierz wersję trial

strona www producenta

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.