Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

dbForge Data Compare for PostgreSQL

dbforge-data-compare-for-postgresql-logo.png

Narzędzie dbForge Data Compare for PostgreSQL służy do porównywania i synchronizacji danych w tabelach. Umożliwia ono wykrycie różnic w porównywanych tabelach PostgreSQL, wygenerowanie skryptu synchronizacji danych oraz wykonanie go i usunięcie wszystkich różnic.

Najważniejsze funkcje:
- Możliwość elastycznego dostosowania odwzorowania obiektów baz danych. Można, automatycznie lub ręcznie, odwzorowywać schematy, tabele, widoki, kolumny, a także używać odwzorowań niestandardowych do schematów lub obiektów baz danych, których nie można odwzorować automatycznie.
- Czytelne wyświetlanie znalezionych różnic. Łatwe i szybkie przetwarzanie wyników porównania danych, które są wyświetlane w czytelny sposób.  Obiekty bazy danych można filtrować według różnic.
- Pełna kontrola procesu synchronizacji danych. Po porównaniu można wyłączyć z synchronizacji tabele lub pojedyncze rekordy.
- Prosty w użyciu kreator synchronizacji danych, który umożliwia dostosowanie ustawień synchronizacji. Przed synchronizacją można utworzyć kopię zapasową docelowej bazy danych. Wygenerowany skrypt synchronizacji można od razu uruchomić dla docelowej bazy danych lub zapisać go w pliku.
- Ostrzeżenia o możliwej utracie danych i inne powiadomienia. Przed rozpoczęciem synchronizacji użytkownik jest ostrzegany, że z powodu niezgodności typów może wystąpić błąd lub utrata danych.  Użytkownik jest powiadamiany również o przepełnieniu danych, zaokrągleniach itd.
- Wykonywanie dużych skryptów. Duże skrypty można wykonywać bez potrzeby otwierania ich w edytorze SQL i ładowania całego skryptu do pamięci. Podczas otwierania dużego skryptu użytkownik jest pytany, czy otworzyć skrypt, czy tylko go uruchomić, bez korzystania z kreatora uruchamiania skryptów.
- Porównywanie i synchronizowanie danych z wiersza komend. Nie trzeba za każdym razem otwierać aplikacji i przechodzić przez wszystkie strony kreatora.
- Przyjazny graficzny interfejs użytkownika (GUI). Narzędzie Data Compare for PostgreSQL udostępnia intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki któremu można szybko nauczyć się korzystania z produktu.

 

 

trial

strona www

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.