Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

Active Administrator

active-administrator-logo.png

Active Administrator to kompletne rozwiązanie, które pozwala uprościć i zautomatyzować zarządzanie środowiskiem Microsoft Active Directory. Za pomocą jednej konsoli zapewnia pełną kontrolę kondycji, bezpieczeństwa, audytu, tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania usług AD. Wypełnia braki w funkcjonalności natywnych narzędzi do zarządzania środowiskiem domenowym. Rozwiązanie posiada dodatkowe funkcje, które monitorują wydajność i dostarczają szczegółowych informacji diagnostycznych w przejrzystym interfejsie.

Pozwala to administratorom na szybkie reagowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości i automatyzuje rozwiązywanie problemów wydajnościowych związanych z Active Directory. Bez skutecznych narzędzi do zarządzania usługą Active Directory administratorzy mogą mieć trudności z efektywnym zarządzaniem krytycznymi środowiskami Microsoft AD. Active Administrator znacznie szybciej od natywnych rozwiązań pozwala spełnić wymagania bezpieczeństwa i audytu przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości biznesowej i wysokiej efektywności IT w przedsiębiorstwie.


Główne funkcjonalności:


Intuicyjne raportowanie i alerty - Szybkie monitorowanie i raportowanie o zmianach, filtrując typ zdarzenia, użytkownika i datę, a także logowanie użytkownika i aktywność blokady. Korzystając z danych raportów, można skonfigurować alerty o zdarzeniach i zautomatyzować działania, umożliwiając szybkie reagowanie na niewłaściwe zmiany w usłudze AD i ich korygowanie.
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie - Dzięki narzędziu do zarządzania usługą Active Directory można zaoszczędzić czas, planując automatyczne tworzenie kopii zapasowych, a następnie łatwo odzyskać całe obiekty AD lub tylko określone ustawienia czy atrybuty zabezpieczeń. Można również ekspresowo przywrócić obiekt zasad grupy do poprzedniego znanego stanu. Możliwość szczegółowego odzyskiwania usługi Active Directory i zasad grupy zapewnia ciągłość biznesową w przypadku wystąpienia niepożądanych zmian lub usunięcia.
Uproszczone zarządzanie zasadami grupy - Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania można działać wydajniej. Kopiowanie, edycja i testy obiektów zasad grupy w bezpiecznym środowisku offline. Raporty porównawcze pomagają szybko zrozumieć zmiany GPO, dzięki temu można być na bieżąco ze zmianami GPO i łatwo przywracać je do poprzedniego znanego stanu.
Oceny stanu zdrowia AD - Monitorowanie stanu i wydajności za pomocą raportów z oceny i widoków pulpitu nawigacyjnego konfiguracji usługi AD, replikacji i kontrolerów domeny, aby zapewnić pełną dostępność usługi Active Directory. Proste dodawanie lub usuwanie kontrolerów domeny, przełączanie się na inny kontroler, łączenie się za pośrednictwem zdalnego pulpitu i ponowne uruchamianie kontrolerów domeny za pomocą modułu zarządzania DC.


Opcjonalne dodatki:

Active Administrator for AD Health - Zapewnia narzędzia do rozwiązywania problemów i diagnostyki, które monitorują wydajność domeny i dostarczają dane diagnostyczne w czasie rzeczywistym ze scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego kondycji AD.
Active Administrator for Certificate Management - Zapewnia pełne zarządzanie cyklem życia certyfikatów cyfrowych z poziomu jednej konsoli. Pomaga zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa i utrzymywać zaufanie klientów, zapewniając, że szyfrowana komunikacja i transakcje pozostają bezpieczne.
Active Administrator for DNS Management - Dzięki efektywnej administracji Active Directory administratorzy będą mogli proaktywnie zarządzać, monitorować i ostrzegać o stanie i dostępności serwerów DNS z poziomu jednej, łatwej w użyciu konsoli, zapewniając dostępność usług DNS i dostęp do krytycznych aplikacji korporacyjnych.

trial

strona www

Ulotka PL

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.