Poznaj nowy Netwrix Auditor 9.9
Mamy do tego narzędzia
Zapraszamy do kontaktu
Dobrana para

SysKit Monitor

syskit-monitor-logo.png

Chcesz lepiej zrozumieć środowiska serwerowe oparte na usługach Remote Desktop Services, Citrix XenApp, RD Gateway lub serwerach Windows? Poznaj znakomite narzędzie do monitorowania – SysKit Monitor – i monitoruj wydajność swoich serwerów, aplikacje i użytkowników w czasie rzeczywistym. Mnogość wbudowanych raportów oraz możliwość tworzenia własnych pulpitów nawigacyjnych, raportów czy widoków to jedna z ważniejszych cech tego produktu.


Monitorowanie aktywności użytkowników
Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy chcesz śledzić i kontrolować dostęp do Remote Desktop czy wykorzystanie stacji roboczych. Zadbaliśmy o wszystko!

Sprawdzaj zdalny dostęp do serwerów RDS
Wykrywaj użytkowników nawiązujących połączenie z domów i z innych zdalnych miejsc. Generuj raporty pokazujące czas ustawienia różnych stanów (t.j. aktywny, bezczynności, zdalne sterowanie, niepołączony). Sprawdzaj poprawność zdalnego dostępu, połączenia wg adresu IP lub nazwy klienta, ustalaj dokładną lokalizację miejsc, z których łączą się konkretni użytkownicy.

Monitoruj aktywność pracowników na serwerze
W przypadku dużych, złożonych systemów (np. jeśli pracownicy lub uczniowie łączą się z domów i wielu miejsc poza kampusem) taki rodzaj monitorowania jest niezwykle istotny. Wyświetlaj wszystkich zdalnych użytkowników i ich adresy IP. Administrator może w prosty sposób pogrupować adresy IP w podsieci i dowiedzieć się, kto się łączy z jakiego miejsca. Sprawdzaj, czy zdalni użytkownicy są aktywni czy bezczynni. Obliczaj średnie koszty przypadające na jednego użytkownika i udostępniaj działowi kadr generowanie rozliczeń rzeczywistych godzin pracy.

Przeglądaj sesje działające w RDP

Monitoruj wszystkie sesje na serwerze RDS. Wyświetlaj aktualnie połączonych użytkowników i czas sesji ich zdalnych stacji roboczych. Wyszukuj najaktywniejszych i najmniej aktywnych użytkowników, otrzymuj automatyczne wiadomości e-mail z odpowiednimi informacjami. Wyszukuj i analizuj szczegółowe dane wg dni, użytkowników, serwerów, stanów, sprawdzaj przebieg aktywności i inne szczegółowe informacje o użytkownikach.

Monitoruj połączenia z serwerami poprzez bramę RD Gateway
Uzyskuj czytelne i przejrzyste informacje o tym, kto używa bramy Remote Desktop Gateway (wcześniej Terminal Services Gateway), aby uzyskać dostęp z zewnątrz do sieci korporacyjnej. Możesz mierzyć, śledzić i monitorować połączenia z serwerami poprzez bramę RD Gateway. Intuicyjne przeglądy prezentują bieżące i historyczne dane o użytkownikach i ich działaniach w postaci czytelnych raportów.Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym
Masz pod ręką wszystkie najważniejsze wskaźniki wydajności, dzięki którym możesz z jednej konsoli monitorować wszystkie serwery i stacje robocze.

Monitoruj aktywność serwerów
Monitoruj aktywność serwerów w czasie rzeczywistym, przeglądaj wszystkich użytkowników i procesy uruchomione na serwerach RD Session Host i Citrix XenApp/XenDesktop. Dostępne są następujące podstawowe metryki:
- liczba użytkowników i liczba procesów
- wykorzystanie CPU i pamięci
- wolne miejsce na dysku, kolejka dysku, odczyty i zapisy na dysku, Disk Queue, transfery na/z dysku (IOPS — liczba operacji we/wy na sekundę)
- przepustowość sieci – liczba przesłań i odbiorów w Mb/s

Panel kontrolny umożliwiający śledzenie serwera w czasie rzeczywistym
Nowe dane są pobierane co 15 sekund, a informacje są wyświetlane w postaci wykresów słupkowych, co umożliwia ich łatwe porównywanie. Czerwony to źle, zielony to dobrze – prościej być nie może. Kliknij dwukrotnie wykres na panelu kontrolnym serwera Windows lub Citrix, aby uzyskać dostęp do wielu szczegółowych danych, które mogą być użyteczne.

Monitorowanie i raportowanie jest dostępne zawsze i wszędzie
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do newralgicznych raportów, możesz to zrobić w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacja webowa SysKit umożliwia przeglądanie wszystkich potrzebnych raportów i wykresów. Z aplikacji SysKit możesz, korzystając z Internetu, uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych raportów i używać opcji filtrowania w taki sam sposób, jak w aplikacji biurkowej.

Raporty wydajności serwera

Przegląd, w którym każdy licznik ma swój własny diagram, pokazuje status serwera w oparciu o dane zgromadzone w ciągu ostatnich 15 minut. Jeśli chcesz sięgnąć głębiej i śledzić, co się działo w innym przedziale czasu, na przykład w ostatnim tygodniu lub miesiącu, kliknięcie diagramu spowoduje jego rozszerzenie na dłuższy okres.

Alerty w czasie rzeczywistym
Alerty są niezwykle istotnym elementem efektywnego monitorowania wydajności środowiska serwerów. SysKit umożliwia inteligentne wysyłanie alertów, nie są wysyłane niepotrzebne powiadomienia, każdy problem można zidentyfikować i rozwiązać, gdy tylko się pojawi. Jeśli na przykład poziom wykorzystania zasobów zbliża się do maksymalnych wartości, na serwerze jest aktywna maksymalna liczba sesji lub gdy usługi krytyczne dla działania systemu ulegną awarii albo zostaną zatrzymane, nastąpi próba automatycznego rozwiązania problemu, a Ty otrzymasz powiadomienie, czy działania zakończyły się pomyślnie.
 
Analiza wykorzystania aplikacji
Uzyskaj pełny przegląd informacji o tym, kiedy i jakie aplikacje są używane na stacjach roboczych, serwerach i w środowiskach XenApp/XenDesktop.

Status wydajności aplikacji

Ta opcja, którą nasi klienci bardzo sobie chwalą, umożliwia przegląd wszystkich aplikacji działających na serwerze Citrix XenApp Server lub na hoście RD Session Host. Raport aplikacji pokazuje następujące metryki wydajności:
• Wykorzystanie CPU w rozbiciu na aplikacje i użytkowników
• Wykorzystanie pamięci w rozbiciu na aplikacje i użytkowników
• Odczyty/zapisy we/wy na serwerze w rozbiciu na aplikacje i użytkowników
• Liczba operacji dyskowych we/wy, długość kolejki dysku i wolne miejsce na dysku dla wszystkich serwerów
• Przepustowość pasma dla każdego serwera
Narzędzie jest łatwe w użyciu. Do pobierania danych z serwera używamy standardowego interfejsu API WMI. Nie ma potrzeby używania zdalnych agentów ani instalowania żadnego oprogramowania na serwerze.

Użyteczne metryki aplikacji
• Aplikacje najczęściej wykorzystywane na serwerze
• Liczba użytkowników na aplikację
• Liczba uruchomionych instancji aplikacji

Monitorowanie użycia aplikacji

• Konkretna aplikacja
• Konkretny serwer lub aplikacja
• Grupy organizacji AD
• Niestandardowe grupy definiowane w aplikacji
• Liczba godzin pracy i godzin bezczynnościZasoby sprzętowe i programowe
Dzięki tej funkcji zarządzania zasobami programowymi nigdy nie braknie dostępu do żadnego programu. Możesz śledzić cały magazyn, w tym sprzęt, systemy operacyjne, poprawki i licencje.

Analizator zasobów sprzętu i oprogramowania

Zarządzanie zasobami sprzętu i oprogramowania w firmie jest bardzo ważne, a każdy dodatkowy element sprzętu sprawia, że jeszcze trudniej to wszystko ogarnąć. Program SysKit skanuje system i wyświetla raporty informujące o rzeczywistym stanie sprzętu. Dzięki SysKit uzyskasz precyzyjne informacje o sprzęcie i licencjach na oprogramowanie wykorzystywanych w systemach RD Session Host i Citrix XenApp.

Informacje o serwerach udostępnia program SysKit:
• Dyski twarde – wykorzystanie miejsca na dysku na wszystkich komputerach w systemie
• Adaptery sieciowe – wszystkie adaptery sieciowe w systemie
• Procesory – lista wszystkich CPU działających na komputerach
• Drukarki – drukarki zainstalowane w środowiskach serwerów
• Programy – pełna lista zainstalowanych programów
• Aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa – zainstalowane i dostępne aktualizacje dla wszystkich komputerów i serwerów
• Usługi – wszystkie usługi uruchomione na komputerach lokalnych i zdalnych
• Certyfikaty – lista wszystkich certyfikatów w składnicach osobistych na każdym komputerze
• Lokalni administratorzy – wszyscy członkowie lokalnych grup administratorów w systemie
• Licencje na aplikacje – przegląd dostępnych i wykorzystywanych licencji wg aplikacji
• Licencje klienckie – lista licencji CAL TS/RDS wykorzystywanych przez urządzenia i użytkowników
• Licencje Office – informacje o licencjach na produkty Microsoft Office zainstalowane na komputerach
Wszystkie raporty można wyeksportować do programu Excel, wysyłać na zasadzie subskrypcji pocztą elektroniczną, a także zapisać w pliku lub w wybranej bibliotece SharePoint.

Analiza używania licencji
Analiza używania licencji i raporty służą do sprawdzania zasadności zakupów licencji i sprawdzania, którzy użytkownicy korzystają z konkretnych aplikacji i jak często. Oprócz licencji na systemy RDS/TS i Citrix można monitorować licencje wg użytkownika, wg CAL urządzeń oraz licencje na aplikacje współbieżne.

Porównanie magazynu serwera

Analizuj różnice w danych dotyczących sprzętu i oprogramowania w różnym czasie i dla różnych serwerów — a wszystko to za pomocą kilku kliknięć. Śledź sprzęt, zainstalowane oprogramowanie, poprawki systemowe, aktualizacje systemów, usługi na serwerach, certyfikaty i lokalne administrowanie, używając tylko jednej konsoli dla wszystkich komputerów. Zaznacz najlepsze konfiguracje i wykorzystuj je w przyszłości jako referencje.

 

SysKit Monitor występuje w trzech edycjach różniących się funkcjonalnością: Standard, Professional oraz Enterprise.

trial

strona www

 

 

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.